Yazar arşivi cakab

ilecakab

“Çanakkale Düzenli Depolama Alanında Bir Yenilik Daha” Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Açılıyor…

Çanakkale, Lapseki, Kepez, Çardak, Umurbey Belediyeleri ile İl Özel İdaresinden oluşan ve 184.000 nüfusa hizmet veren Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği’nde (ÇAKAB) toplanan atıklar 2009 yılından bugüne Türkiye’deki ilk AB Destekli Katı Atık Yönetimi yatırımlarından olan Çanakkale Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilmektedir.

Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği mevcut katı atık yönetimi kavramını yeniden yapılandırmış ve mevzuata uygun, fonksiyonel, çevreci ve sürdürülebilir bir Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi oluşturmak için Birlik üyesi Belediyeler ve İl Özel İdaresi sorumluluk alanı içerisinde uygulanmak üzere Çanakkale Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Sisteminin kurulmasına karar vermiş ve SUEZ Çanakkale RR Atık Hizmetleri A.Ş ile katı atıkları entegre biçimde yönetmek üzere 29 yıllık bir imtiyaz sözleşmesi imzalamıştır.

Projenin uygulanmasıyla, Türkiye’deki sıfır atık hedefleriyle uygun olarak depolanan atık miktarının azaltılması ve depolama tesisinin uzun yıllar hizmet verebilmesi için hem kaynağında ayrı toplanan atıklardan hem de karışık çöpten ayrılan malzemelerden geri kazanım sağlanacaktır.

Bu kapsamda proje yatırımlarından biri olan Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi tamamlanmış olup, 9 Mart 2020 Pazartesi günü açılacaktır.

06.03.2020 11:20

ilecakab

Katı Atık Yönetiminde Yeni Dönem

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) ile SUEZ-ALTAŞ ortaklığında tam ölçekli entegre katı atık yönetim sisteminin (EKAY) kurulması ve işletilmesine ilişkin bilgilendirmelerde bulunmak üzere basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Gökhan yeni sistem ile birlikte, özellikle çöp deponi alanının ömrünün uzayacağını, geri dönüşüm oranlarının artacağını ve atıkların enerjiye dönüştürülebileceğini kaydetti.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya, Çanakkale SUEZ RR Atık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Metin Suadiyeli ve ÇAKAB üyesi ilçe ve beldelerin Belediye Başkanları ile yetkilileri de katıldı.

Bir süre önce, Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) ile SUEZ-ALTAŞ ortaklığının, katı atıkları entegre biçimde yönetmek üzere 29 yıllık bir imtiyaz sözleşmesi imzalaması ile başlayan süreç hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Gökhan, “Biliyorsunuz ÇAKAB, uzun yıllardır hizmet veriyor. Bu birlik, her bir yerel yönetimin, İl Özel İdaresi de dahil olmak üzere, atıklarının depolanması sürecinde kurulmuş bir birliktir. Ve birliğimizin çöp depolama alanı Avrupa Birliği projesiyle finanse edilmiştir. İlk zamanlarda bu Birlik içinde Erenköy ve Kumkale Belediyeleri de vardı. Ama onlar sonra kapandı. Şu anda Çanakkale Belediyesi, Lapseki Belediyesi, Kepez Belediyesi, Umurbey Belediyesi ve Çardak Belediyesi ile İl Özel İdaresi olarak ÇAKAB birliğimiz çalışmalarına devam etmektedir. Önceleri, her belediye ayrı ayrı çöpünü topluyordu, ücret karşılığında çöp depolama alanına çöplerini bırakıyorlardı. Şimdi ise, SUEZ Çanakkale firmasıyla ÇAKAB bir imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme yaklaşık 2 yıllık bir süreçte gerçekleşti. Sonuçta, Danıştay’ın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayını gerektiren bir süreçti. Bunun sonunda artık belediyeler çöplerinin toplanmasından bertarafına kadar, bu firmayla sözleşme yaptı. Bu noktada belediyeler olarak sadece sokak süpürülmesi, temizlik işleri gibi işlerin dışında, çöplerin toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda bu firmayı yetkili kıldık” dedi.

“Bu Projeyle Çöp Deponi Alanımızın Ömrünü 20 Yıl Uzatmış Olacağız”

Başkan Gökhan, bu sözleşmeye neden ihtiyaç duyulduğu konusunda da bilgilendirmelerde bulunarak, “Çöp depolama alanımızın belli bir ömrü var. Bu alanda 3 tane lot (hücre) var. O 3 lotun da kapasiteleri belli. Bu alanların ne kadar sürede dolacağı ve oraya taşınan atıkların ne kadarının depolama alanında yer aldığı konusunda bir bilgimiz var. Bu bilgi, depolama alanının çok kısa sürede ömrünü tamamlayacağını, yeni depolama alanına ihtiyaç duyacağımızı ortaya koyuyor. Biz, tüm belediyeler olarak, çöp depolama alanına götürdüğümüz atıkların sadece yüzde 8’ini ayrıştırabiliyoruz. Sözleşme kapsamında yapılacak olan geri kazanım tesisleri tamamlandığında, geri kazanım oranımız yüzde 65’e çıkacak. Depolama alanına giden atığın yüzde 92’si de önceden çöp depolama alanında depolanıyor, o da kapasiteyi çabuk tüketmemize neden oluyordu. Şimdi atık oranı yüzde 92’den yüzde 35’e inecek. Bu olduğu zaman yaklaşık 20 yıl daha kullanım süresi elde etmiş olacağız” diye konuştu.

Çöp Toplama Sisteminde de Bütünlük Sağlanacak

Başkan Gökhan firmanın hangi çalışmaları yürüteceğine yönelik de bilgiler vererek, “Firma, öncelikle çöp toplama işini yapacak. Geri kazanım tesislerini yapacak Ve bertaraf süreçlerinde de sızıntı suyu arıtma, kompost tesisi, depolama sahasının iyileştirilmesi, alandan çıkacak olan gazın enerji tesisine verilmesi ve enerji üretilmesi ile ilgili çalışmalar, aynı zamanda da toplama araçlarının, kamyonlarının yenilenmesi, ekipmanların yenilenmesi gibi birçok yatırımı bu firma yapacak. Böylelikle hem toplama sistemimizde bir bütünlük sağlamış olacağız aynı zamanda da çöp depolama alanımızın kullanım kapasitesini uzatmış olacağız” dedi.

Atıklar, Alternatif Yakıtlara Dönüşecek

Sistemin aktif olarak çalışması neticesinde yeni projelerin de ortaya konacağını belirten Başkan Gökhan, “Bu noktada atıklardan Aty (atıktan türetilmiş yakıt ) üretilmesi imkanı olacak. Depo gazından enerji, kompost üretilmesi ve buradan gelecek olan gelirlerin de yine imtiyaz sözleşmesine göre ÇAKAB’A da pay gelmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla sıfır atık projesine uygun olarak daha çok ayrıştırılmış malzeme elde etmek, çöp depolama alanımızın da kapasitesini artırmak üzere böyle bir sözleşme imzaladık” şeklinde konuştu.

Çalışmalar 1 Temmuz İtibariyle Başladı

Başkan Gökhan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Dünden itibaren de (1 Temmuz 2019 Pazartesi) bu sistem faaliyete geçti, artık belediyelerimizde çöpleri bu firma topluyor. Çöp depolama alanı bu firma tarafından dizayn ediliyor, yenileniyor. Oralarda yatırımlar yapılmaya başlandı. Yatırımlar tamamlandıkça basın mensuplarıyla bilgilendirme gezileri yapabiliriz. Bu farklı sistemi, Türkiye’de bir bütün olarak, toplama, bertaraf, ayrıştırma, geri kazanım olmak üzere tüm bu sistemleri ilk defa Çanakkale Belediyesi bütüncül olarak harekete geçirmiş oldu. Bunun için SUEZ firmasına, ALTAŞ firmasına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğin ilk kurulduğu dönemdeki ve halen görevde bulunan Belediye Başkanı arkadaşlarımıza ve İl Özel İdaresi yetkililerine de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Sistem İki Yıl İçinde Kurulmuş Olacak

Çanakkale SUEZ RR Atık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Metin Suadiyeli de bir konuşma yaparak, sisteme ilişkin bilgiler verdi. Suadiyeli, “Bu çalışmada ikili toplama dediğimiz sistemi kuracağız. Evsel atıkların ve geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının ayrı şekilde toplandığı bir sistem. Şu anda zaten Çanakkale’deki bazı mahallelerde sadece ambalaj atıklarının koyulacağı kumbaralar var. Biz bunları geliştireceğiz. Yeni kumbaralar getireceğiz. Bu sistemi iki sene içerisinde kuracağız. Bir de eğitim programlarımız olacak. Bunu çok önemsiyoruz. En küçüklerden başlamak üzere, ilkokul, ortaokul ve tüm öğrenciler başta olmak üzere kentlilere bilgilendirmelerde bulunacağız” dedi.

Açıklamaların ardından yetkililer, sisteme yeni dahil olan çöp toplama araçlarını tanıtarak, çalışma prensiplerine ilişkin basın mensuplarına bilgiler verdi. Yerli üretim, tüm sistemin hidrolik olduğunu yeni araçlarla önceliğin iş güvenliğine verildiği, çöplerin daha kolay ve pratik olarak toplandığı belirtildi.

Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) Hakkında

Çanakkale, Lapseki, Kepez, Çardak, Umurbey Belediyeleri ile İl Özel İdaresinden oluşan ve 184.000 nüfusa hizmet veren Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği’nde toplanan atıklar 2009 yılından bugüne Türkiye’deki ilk AB Destekli Katı Atık Yönetimi yatırımlarından olan Çanakkale Düzenli Depolama Tesisi’nde bertaraf edilmektedir. Projenin uygulanmasıyla, Türkiye’deki sıfır atık hedefleriyle uygun olarak depolanan atık miktarının azaltılması ve depolama tesisinin uzun yıllar hizmet verebilmesi için hem kaynağında ayrı toplanan atıklardan hem de karışık çöpten ayrılan malzemelerden geri kazanım sağlanacaktır.

Tasarım-Yapım-İşletme ve Finansman sorumluluğu Yüklenicide olan bu sözleşmeyi yürütmek üzere Özel Amaçlı Şirket olarak SUEZ ÇANAKKALE RR Atık Hizmetleri A.Ş kurulmuştur. Proje kapsamında atık yönetimi entegre biçimde yürütülecek olup toplama, taşıma, ön işlem, geri kazanım ve bertaraf süreçlerinden SUEZ ÇANAKKALE RR Atık Hizmetleri sorumlu olacaktır.

Proje yatırımları kapsamında, Mekanik Ayırma – Alternatif Yakıt – Kompost Tesisi, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Depolama Sahasının İyileştirilmesi, Depo Gazı Enerji Tesisi, Toplama Araçları, Getirme Merkezleri ve Konteynırlar bulunmaktadır. Yapılacak bu tesisler ile depolama sahasının ömrü 20 sene kadar uzatılacaktır.

Proje ile atıklardan ikincil hammadde, alternatif yakıt, depo gazından enerji ve kompost üretilecek ve elde edilen gelirle atık yönetiminin finansmanına katkı sağlanacaktır. Proje kapsamında geri kazanım oranı %8’den %65’e çıkarılacak ve böylece depolanan atık oranı %92’den %35’e indirilecektir.

ilecakab

Ambalaj atıklarını nasıl biriktireceğim? Biriktirdikten sonra ne yapacağım?

Evde, işyerlerinizde, alışverişlerinizde kullandığınız ürünlerin ambalajlarını ayrı şekilde biriktirebilirsiniz. Evinizde iseniz ambalaj atıklarınızı, diğer çöplerinizden farklı olarak mavi renkteki çöp torbalarında biriktirmelisiniz. Ayrı olarak biriktirdiğiniz ambalajlarınızı belediyeniz tarafından temin edilmiş geri dönüşüm kumbaralarına bırakabilir, iş yerinizde veya okulunuzda geri dönüşüm kutuları var ise bu noktalara da atıklarınızı atabilirsiniz. Bu kumbaralar belediyeniz tarafından düzenli olarak toplatılmaktadır. Ayrıca yakınınızda geri dönüşüm kumbarası yok ise 0286 217 16 00 nolu telefonu arayarak size en yakın geri dönüşüm kumbarasının nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.

ilecakab

Nasıl Geri Dönüşüm Yapılır?

Her birey ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün birçok farklı ürün satın alır. Alınan bu ürünler çoğu zaman, daha sağlıklı ve korunaklı muhafaza edilmek üzere ambalajlanmaktadır. Örneğin bir meyve suyu satın aldığımızı düşünelim. Meyve suyunu tükettiğimizde geriye kalan kutu artık ambalaj atığıdır. Ambalaj atıklarını, diğer atıklardan ayrı şekilde biriktirmek sureti ile tekrar geri dönüşüme sevk edebiliriz.

Bunu yapmak çok kolay!

Satın aldığımız ürünlerin ambalajlarını evlerimizde ayrı birer torbada biriktirerek, ilk adımı atmış oluruz. Biriktirdiğimiz ambalaj atıklarını, evimize en yakın ambalaj atığı kumbaralarına atarak geri dönüşümü başlatırız. 

ilecakab

Ambalaj Atıkları Kumbaralarına Atılması Gereken Atıklar Nelerdir?

KAĞIT/KARTON

*Kağıdın ham maddesini ormanlarımız oluşturur.

*Birçok ürünü bir arada tutan koli ve benzeri ambalajlar genellikle kartondur.

*Kâğıt ve karton ambalajlar, gıdadan tekstile, kozmetikten elektroniğe birçok sektörde kullanılmaktadır.

*Geri kazanım için bu ambalajların temiz bir şekilde, ıslatmadan, ayrı toplamak gerekir.

*Kâğıt ve karton ambalajların geri kazanımı ile yeniden kağıt ve karton üretilir, ormanlar korunur ve enerji tasarrufu sağlanır

PLASTİK AMBALAJLAR

*Lastikler, petrol ve türevlerinden elde edilir. Plastik ambalajlar, kimyasal yapılarına göre Polietilentetraltalat (PET), Polietilen (PE), Polivinilklorür (PVC), Polipropilen (PP), Polistren (PS) olarak adlandırılır.

*Genellikle su, meşrubat ve yağ şişelerinin ambalajlanmasında kullanılan PET, geri dönüştürülerek sentetik elyaf ve dolgu malzemesi haline gelir. Tekstil ve mobilya sektöründe kullanılır.

*Deterjan kutusu, temizlik malzemesi kabı, şampuan şişesi gibi pek çok ambalaj PE’den üretilir. PE’nin geri dönüşümünden yine bu malzemeler elde edilir.

*Su, sıvı deterjan, sağlık ve kozmetik ürünlerinin ambalajlan PVC’den imal edilir. PVC’nin geri dönüşümünden, su boruları, zemin kaplama ve çeşitli inşaat dolgu malzemeleri üretilir.

*Deterjan kutularının kapakları, margarin kapları gibi ambalajların üretiminde kullanılan PP, geri dönüşümünden kırtasiye malzemeleri, sentetik halı tabanı gibi ürünler elde edilir.

*Yoğurt ve margarin ambalajlarının üretiminde kullanılan PS, geri kazanıldığında yalıtım malzemesi, mutfak gereçleri ve çeşitli levhalar üretilebilmektedir.

CAM AMBALAJLAR

*Camın ham maddesi silisli kumdur.

*Günlük hayatta kullandığımız cam ambalajlar, cam şişe ve kavanozlardır.

*Kullanıldıktan sonra ambalaj atığı haline gelen cam sise ve kavanozlar, geri kazandırılarak cam kırığı haline getirilir ve işlenerek yeniden cam ambalajlara dönüştürülür.

METAL AMBALAJLAR

*Metaller, yeryüzünü oluşturan çeşitli minerallerin işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilir.

*Evlerimizde gıda ve içecek ambalajlarında kullanılan iki tür ambalaj malzemesi vardır. Bunlar çelik ve alüminyumdur.

*Yemeklik yağ tenekeleri, konserve ve meşrubata kutuları günlük hayatta kullandığımız metal ambalaj malzemelerine örnektir.

*Geri dönüştürülmeleri ile her türlü metal malzeme yeniden üretilebilir.

KOMPOZİT AMBALAJLAR

*Kompozit malzemeli ambalajlar, süt ve meyve suyu gibi içecekler ile sıvı gıdaların ambalajlanmasında kullanılır.

*Bu ambalajlar, yüzde 80 kağıt ile az bir oranda plastik ve alüminyumdan oluşmaktadır. Kullanılmış kompozitin geri dönüşümü ile çatı izolasyon malzemesi, neme dayanıklı yüksek mekanik dirence sahip yonga levhalar elde edilir.

*Bu malzemeler ambalaj ve mobilya sektöründe kullanılır. Ayrıca kompozit ambalajların içerdiği kağıt elyafı, çeşitli kâğıt ürünlerine dönüştürülerek, ekonomiye geri kazandırılabilmektedir.

ilecakab

Neden Geri Kazanım Yapmalıyız?

Doğal Kaynaklarımız Korunur

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu, cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilmesi sonucu, geri dönüştürülmüş malzemeler çeşitli ürünlerin üretim aşamasında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmış olmaktadır. Örneğin; 1 ton kâğıdın geri dönüşüme katılması sonucu 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu ise petrolden tasarruf sağlanabilmektedir. Dönüşen her ton cam için, 100 litre petrol tasarrufu sağlanır.

Enerji Tasarrufu Sağlar

Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünden, bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden, ham maddeden ürün elde etmeye göre,  % 95 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı atıklarda ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın % 50’si kadardır. Ayrıca %45 oranında su tasarrufu sağlanır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların da geri dönüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.

Ekonomiye Katkı Sağlanır

Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilmektedir.  Geri dönüşümün bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Enerji ve Doğal Kaynakların tüketiminin azaltılması ülke ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca dışarıya bağımlı olduğumuz petrol gibi hammaddelerin tüketiminin azalması sonucu paramız yurtiçinde kalmakta ve ekonomimiz daha iyiye gitmektedir. Geri dönüşüm sonucu oluşan sentetik elyaf gibi ürünlerimizi de yurtdışına satarak ülkemize döviz girişi sağlanmaktadır.

Atık Miktarı Azalır

Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak, bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve enerji kullanılmış olur. Ambalaj atıkları hacimsel olarak önemli bir yer teşkil etmektedir. Ambalaj atıklarının geri kazanılması sayesinde depolama sahalarına daha az atık gideceğinden, çok yüksek maliyetlerle inşa edilen katı atık düzenli depolama alanları daha uzun sürelerle kullanılabilecektir.

Gelecek İçin Yatırımdır

Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak; bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.