Category Archive Haberler

ilecakab

Katı Atık Yönetiminde Yeni Dönem

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) ile SUEZ-ALTAŞ ortaklığında tam ölçekli entegre katı atık yönetim sisteminin (EKAY) kurulması ve işletilmesine ilişkin bilgilendirmelerde bulunmak üzere basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Gökhan yeni sistem ile birlikte, özellikle çöp deponi alanının ömrünün uzayacağını, geri dönüşüm oranlarının artacağını ve atıkların enerjiye dönüştürülebileceğini kaydetti.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya, Çanakkale SUEZ RR Atık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Metin Suadiyeli ve ÇAKAB üyesi ilçe ve beldelerin Belediye Başkanları ile yetkilileri de katıldı.

Bir süre önce, Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) ile SUEZ-ALTAŞ ortaklığının, katı atıkları entegre biçimde yönetmek üzere 29 yıllık bir imtiyaz sözleşmesi imzalaması ile başlayan süreç hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Gökhan, “Biliyorsunuz ÇAKAB, uzun yıllardır hizmet veriyor. Bu birlik, her bir yerel yönetimin, İl Özel İdaresi de dahil olmak üzere, atıklarının depolanması sürecinde kurulmuş bir birliktir. Ve birliğimizin çöp depolama alanı Avrupa Birliği projesiyle finanse edilmiştir. İlk zamanlarda bu Birlik içinde Erenköy ve Kumkale Belediyeleri de vardı. Ama onlar sonra kapandı. Şu anda Çanakkale Belediyesi, Lapseki Belediyesi, Kepez Belediyesi, Umurbey Belediyesi ve Çardak Belediyesi ile İl Özel İdaresi olarak ÇAKAB birliğimiz çalışmalarına devam etmektedir. Önceleri, her belediye ayrı ayrı çöpünü topluyordu, ücret karşılığında çöp depolama alanına çöplerini bırakıyorlardı. Şimdi ise, SUEZ Çanakkale firmasıyla ÇAKAB bir imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme yaklaşık 2 yıllık bir süreçte gerçekleşti. Sonuçta, Danıştay’ın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayını gerektiren bir süreçti. Bunun sonunda artık belediyeler çöplerinin toplanmasından bertarafına kadar, bu firmayla sözleşme yaptı. Bu noktada belediyeler olarak sadece sokak süpürülmesi, temizlik işleri gibi işlerin dışında, çöplerin toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda bu firmayı yetkili kıldık” dedi.

“Bu Projeyle Çöp Deponi Alanımızın Ömrünü 20 Yıl Uzatmış Olacağız”

Başkan Gökhan, bu sözleşmeye neden ihtiyaç duyulduğu konusunda da bilgilendirmelerde bulunarak, “Çöp depolama alanımızın belli bir ömrü var. Bu alanda 3 tane lot (hücre) var. O 3 lotun da kapasiteleri belli. Bu alanların ne kadar sürede dolacağı ve oraya taşınan atıkların ne kadarının depolama alanında yer aldığı konusunda bir bilgimiz var. Bu bilgi, depolama alanının çok kısa sürede ömrünü tamamlayacağını, yeni depolama alanına ihtiyaç duyacağımızı ortaya koyuyor. Biz, tüm belediyeler olarak, çöp depolama alanına götürdüğümüz atıkların sadece yüzde 8’ini ayrıştırabiliyoruz. Sözleşme kapsamında yapılacak olan geri kazanım tesisleri tamamlandığında, geri kazanım oranımız yüzde 65’e çıkacak. Depolama alanına giden atığın yüzde 92’si de önceden çöp depolama alanında depolanıyor, o da kapasiteyi çabuk tüketmemize neden oluyordu. Şimdi atık oranı yüzde 92’den yüzde 35’e inecek. Bu olduğu zaman yaklaşık 20 yıl daha kullanım süresi elde etmiş olacağız” diye konuştu.

Çöp Toplama Sisteminde de Bütünlük Sağlanacak

Başkan Gökhan firmanın hangi çalışmaları yürüteceğine yönelik de bilgiler vererek, “Firma, öncelikle çöp toplama işini yapacak. Geri kazanım tesislerini yapacak Ve bertaraf süreçlerinde de sızıntı suyu arıtma, kompost tesisi, depolama sahasının iyileştirilmesi, alandan çıkacak olan gazın enerji tesisine verilmesi ve enerji üretilmesi ile ilgili çalışmalar, aynı zamanda da toplama araçlarının, kamyonlarının yenilenmesi, ekipmanların yenilenmesi gibi birçok yatırımı bu firma yapacak. Böylelikle hem toplama sistemimizde bir bütünlük sağlamış olacağız aynı zamanda da çöp depolama alanımızın kullanım kapasitesini uzatmış olacağız” dedi.

Atıklar, Alternatif Yakıtlara Dönüşecek

Sistemin aktif olarak çalışması neticesinde yeni projelerin de ortaya konacağını belirten Başkan Gökhan, “Bu noktada atıklardan Aty (atıktan türetilmiş yakıt ) üretilmesi imkanı olacak. Depo gazından enerji, kompost üretilmesi ve buradan gelecek olan gelirlerin de yine imtiyaz sözleşmesine göre ÇAKAB’A da pay gelmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla sıfır atık projesine uygun olarak daha çok ayrıştırılmış malzeme elde etmek, çöp depolama alanımızın da kapasitesini artırmak üzere böyle bir sözleşme imzaladık” şeklinde konuştu.

Çalışmalar 1 Temmuz İtibariyle Başladı

Başkan Gökhan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Dünden itibaren de (1 Temmuz 2019 Pazartesi) bu sistem faaliyete geçti, artık belediyelerimizde çöpleri bu firma topluyor. Çöp depolama alanı bu firma tarafından dizayn ediliyor, yenileniyor. Oralarda yatırımlar yapılmaya başlandı. Yatırımlar tamamlandıkça basın mensuplarıyla bilgilendirme gezileri yapabiliriz. Bu farklı sistemi, Türkiye’de bir bütün olarak, toplama, bertaraf, ayrıştırma, geri kazanım olmak üzere tüm bu sistemleri ilk defa Çanakkale Belediyesi bütüncül olarak harekete geçirmiş oldu. Bunun için SUEZ firmasına, ALTAŞ firmasına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğin ilk kurulduğu dönemdeki ve halen görevde bulunan Belediye Başkanı arkadaşlarımıza ve İl Özel İdaresi yetkililerine de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Sistem İki Yıl İçinde Kurulmuş Olacak

Çanakkale SUEZ RR Atık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Metin Suadiyeli de bir konuşma yaparak, sisteme ilişkin bilgiler verdi. Suadiyeli, “Bu çalışmada ikili toplama dediğimiz sistemi kuracağız. Evsel atıkların ve geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının ayrı şekilde toplandığı bir sistem. Şu anda zaten Çanakkale’deki bazı mahallelerde sadece ambalaj atıklarının koyulacağı kumbaralar var. Biz bunları geliştireceğiz. Yeni kumbaralar getireceğiz. Bu sistemi iki sene içerisinde kuracağız. Bir de eğitim programlarımız olacak. Bunu çok önemsiyoruz. En küçüklerden başlamak üzere, ilkokul, ortaokul ve tüm öğrenciler başta olmak üzere kentlilere bilgilendirmelerde bulunacağız” dedi.

Açıklamaların ardından yetkililer, sisteme yeni dahil olan çöp toplama araçlarını tanıtarak, çalışma prensiplerine ilişkin basın mensuplarına bilgiler verdi. Yerli üretim, tüm sistemin hidrolik olduğunu yeni araçlarla önceliğin iş güvenliğine verildiği, çöplerin daha kolay ve pratik olarak toplandığı belirtildi.

Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) Hakkında

Çanakkale, Lapseki, Kepez, Çardak, Umurbey Belediyeleri ile İl Özel İdaresinden oluşan ve 184.000 nüfusa hizmet veren Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği’nde toplanan atıklar 2009 yılından bugüne Türkiye’deki ilk AB Destekli Katı Atık Yönetimi yatırımlarından olan Çanakkale Düzenli Depolama Tesisi’nde bertaraf edilmektedir. Projenin uygulanmasıyla, Türkiye’deki sıfır atık hedefleriyle uygun olarak depolanan atık miktarının azaltılması ve depolama tesisinin uzun yıllar hizmet verebilmesi için hem kaynağında ayrı toplanan atıklardan hem de karışık çöpten ayrılan malzemelerden geri kazanım sağlanacaktır.

Tasarım-Yapım-İşletme ve Finansman sorumluluğu Yüklenicide olan bu sözleşmeyi yürütmek üzere Özel Amaçlı Şirket olarak SUEZ ÇANAKKALE RR Atık Hizmetleri A.Ş kurulmuştur. Proje kapsamında atık yönetimi entegre biçimde yürütülecek olup toplama, taşıma, ön işlem, geri kazanım ve bertaraf süreçlerinden SUEZ ÇANAKKALE RR Atık Hizmetleri sorumlu olacaktır.

Proje yatırımları kapsamında, Mekanik Ayırma – Alternatif Yakıt – Kompost Tesisi, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Depolama Sahasının İyileştirilmesi, Depo Gazı Enerji Tesisi, Toplama Araçları, Getirme Merkezleri ve Konteynırlar bulunmaktadır. Yapılacak bu tesisler ile depolama sahasının ömrü 20 sene kadar uzatılacaktır.

Proje ile atıklardan ikincil hammadde, alternatif yakıt, depo gazından enerji ve kompost üretilecek ve elde edilen gelirle atık yönetiminin finansmanına katkı sağlanacaktır. Proje kapsamında geri kazanım oranı %8’den %65’e çıkarılacak ve böylece depolanan atık oranı %92’den %35’e indirilecektir.

ilecakab

Ambalaj Atık Kumbaraları Dardanos ve Güzelyalıya’da Yerleştirildi

Okulların kapanarak halkımızın ikinci konutlara yerleşmesinin başladığı bugünlerde özellikle yazlık konutlarımızın bulunduğu Güzelyalı ve Dardanosta ambalaj atıklarının ayrıştırılmasına yönelik olarak kumbaralar 17 Haziran’da Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce yerleştirildi.      Bu bölgede halkımızın kağıt, karton, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarını çöpe karıştırmadan bu kumbaralara atarak ayrıştırmaya destek vermelerini bekliyoruz.

Ayrıca yaz sezonunun gelmesi ile birlikte Dardanos ve Güzelyalı’da çöp toplama günleri de arttırıldı.Her hafta Pazatesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri çöpler toplanacağından bu bölgede yaşayan halkımızın toplama günlerine uymasını rica ederiz.

ilecakab

5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Haftasonu Sona Erdi

5 Haziran Dünya Çevre günü nedeni ile düzenlenen etkinlikler ile ilgili bilgi veren Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aysun KAVCAR, her yıl bir konu belirleyerek etkinlikleri düzenlediklerini, geçtiğimiz yıl Düzenli Depolama alanını, bu yıl ise ambalaj atıklarını konu olarak belirlediklerini belirtti. Kavcar “ Her yıl Dünya Çevre gününde bir konu belirliyoruz. Bu yıl ambalaj atıkları ve toplandıktan sonra neler oluyor konusunu ele aldık. Bugün çocuklar açtığımız standı inceleyecek, şişme oyuncaklarda oynayacak ve daha sonra onlara pilav ikramında bulunacağız. Son gün Özgürlük Parkında uçurtma şenliğimiz olacak. Bu arada Çanakkalelilere çöpleri ayrıştırarak attıkları için çok teşekkür ediyoruz. 2010 yılının ilk aylarında topladığımız ambalaj atığı miktarı 100 ton iken, şimdi 250 tona yükseldi” dedi. Yapılacak olan etkinliklerin bir kısmı şiddetli yağmur sebebi ile ertelenmişti. 13 Haziran tarihinde Özgürlük parkında yapılan Uçurtma Şenliği ve diğer etkinliklerle de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri sona erdi.

ilecakab

5 Haziran 2010 Dünya Çevre Günü Ve Haftası Etkinlik Programı

4  HAZİRAN 2010 Cuma

  • Tören * Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşmalar *17’de 18 Çevre Eğitim Projesi Katılımcı öğrenciler tarafından Çevre andının okunması

*Sinevizyon göstersi

Yer:Süleyman Demirel Konferans Salonu Saat:10:00

  • Çanakkale TEMA İl Temsilciliği Çevre Yürüyüşü

Güzergah: Süleyman Demirel Konf. Sal. (Çıkış), Kordon, Halk Bahçesi (Bitiş) Saat: 11:30

  • Belediye Etkinlikleri

*Çevre Standı ve Çevre Pikniği

  • TEMA Çevre Standı Yer: Halk Bahçesi Saat: 12:00

Hazırlayanlar: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,Çanakkale TEMA İl Temsilciliği , Çanakkale Belediyesi

  • Milli Piyango Anadolu Lisesi Resim Sergisi Yer: Morabbin Parkı

Saat: 18.00

Hazırlayanlar: Milli Piyango Anadolu Lisesi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

  • Bilim Etik Spor Klubü Cimnastik Gösterisi Yer:Tek pota

Saat:19:15

Hazırlayanlar: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi, Bilim Etik Spor Klubü

 

5  HAZİRAN 2010 Cumartesi

 

  • Belediye Etkinlikleri

*Çevre

Standı-Çocuk Oyun Parkuru

  • Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Standı Yer: Halk Bahçesi

Saat: 14:00

-Ay Power Cimnastik Gösterisi Yer:Tek pota

Saat:19:15

-18 Mart İlköğretim Okulu Dans Gösterisi Yer: Tek pota

Saat: 20:30

Hazırlayanlar: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi, Aypower Cimnastik, 18 Mart İlköğretim Okulu

 

6  HAZİRAN 2010 Pazar

  • Özgürlük Parkı Uçurtma Şenliği – Çevre Standı Yer: Özgürlük Parkı Saat: 16:00 Hazırlay anlar: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale

 

9 HAZİRAN 2010 Çarşamba

– Geleneksel Çevre Haftası Bay-Bayan Karma Voleybol Turnuvası Final Maçı ve Ödül Töreni Yer: 18 Mart Kapalı Spor Salonu

Saat: 18:00

Hazırlayanlar: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Voleybol İl Temsilciliği

ilecakab

Belediye Birimleri Toplum Merkezlerinde Eğitimlere Başladı

Çanakkale Belediyesi ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen Barbaros, Troia ve Esenler Toplum Merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlere ek olarak Belediye Birimleri de çalışmalara ilişkin bilgilendirme toplantılarına başladı.      İlk bilgilendirme toplantısı Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 3 merkezde de gerçekleştirildi. Temizlik İşleri ve ÇAKAB Birlik Müdürü Aysun Kavcar geçtiğimiz Ağustos ayında açılışı yapılan yeni döküm alanından ve rehabilite edilen eski depolama alanlarından bahsederek yeni döküm alanımızın uzun süre kullanılabilmesi için yapılması gerekenlerden bahsetti. Geri dönüşümün ve geri dönüştürülen malzemelerin doğaya ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirten Kavcar, “ambalaj atıklarını ( kağıt, karton, plastik, cam ve metal ) kentte bulunan kumbaralardan ve evlerden toplandıktan sonra geçtiğimiz ay açılışı yapılan “Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi”ne getirerek burada ayrıştırıp hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlıyor hem yeni depolama alanımızdan yer kazanarak sahamızın ömrünü uzatıyoruz” dedi.

Bilgilendirme toplantısı konuya ilişkin yapılan bilgilendirme ve film gösterimlerinin ardından katılımcılar tarafından yöneltilen soruların yanıtlanması ile son buldu.

ilecakab

Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi Hizmete Açıldı

Cevat Paşa Mahallesi Toptancı Hali binasının arkasında bulunan ve mülkiyeti Çanakkale Belediyesi’ne ait olan ve meclis kararı ile ÇAKAB’ a tahsis edilen bina, ÇAKAB tarafından 3 yıl süreyle ATKASAN firmasına kiralandı. Ev ve iş yerlerinde ayrıştırılan atıkları ekonomiye kazandıracak olan ATKASAN firmasınca işletilecek tesisin açılışı Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Çevre ve Orman Müdürü Osman Çakmak, ATKASAN firması yetkilisi Fikret Özveren, Birlik Belediye Başkanları ve Meclis üyeleri tarafından yapıldı.       Çanakkale Belediyesi Başkanı ve ÇAKAB Birlik Başkanı Ülgür Gökhan, ÇAKAB’ın içinde 7 belediye ve İl Özel İdaresi’ne bağlı 90 köyün bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu bir havza projesi. Bu tesis sadece Çanakkale Belediyesi’nin atıklarına değil, diğer belediyelerin ve köylerimizden ayrıştırılarak toplanacak atıkların değerlendirileceği bir tesis. Bu tesis, geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra, çöp deponi alanımızın uzun süre kullanılması açısından da önemli. O bakımdan ayrıştırma işini çok önemsemeliyiz. Halkı bilinçlendirmeliyiz. Halkımızdan, geri dönüşebilir en ufak bir objeyi dahi çöpün içine atmadan bu tesisse getirmek için çaba göstermesini beklemekteyiz” dedi.

ATKASAN firmasının yetkilisi Fikret Özveren ise, 350 bin liraya mal olan tesiste ayrıştırılan cam, kağıt, metal ve plastik ambalaj atıklarının değerlendirip ekonomiye kazandıracaklarını belirterek, “Ayrıştırılmış olarak toplanan her gram kağıt sonunda tekrar ihracatçıya kutu olarak geri gidecek. Bu projede görev almaktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıştırılan atıkları pilot bölge olarak belirlenen Esenler Mahallesi’nde 25 Ocak tarihinden itibaren toplamaya başladık. Ayrıca kentin belli bölgelerine konan kumbaralarla da ambalaj atıkları toplanıyor. O tarihten itibaren toplanılan ambalaj atığı miktarı yaklaşık 250-300 ton civarındadır” dedi.

Projenin örnek bir proje olduğunu dile getiren İl Çevre ve Orman Müdürü Osman ÇAKMAK ise “ Bu tesiste günde yaklaşık 5 ton katı atık ayrıştırılacak. Burada ayrıştırılarak depolamaya gönderilecek. Proje sayesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de atıklar toplanarak ekonomiye kazandırılacak” şeklinde konuştu.

Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ve beraberindekiler açılışın ardından tesisi gezerek ambalaj atıklarının nasıl ayrıştırılıp paketlendiğini inceledi.

ilecakab

Geri Kazanım Kumbaralarının Çanakkale’de Dağıtımına Başlandı

Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında inşaa edilen Düzenli Depolama Sahası’nın kullanıma geçmesiyle birlikte Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğince yürütülen Geri Kazanım Projesi dahilinde, Çanakkale için belirlenen noktalara 88 adet 2 m3’ lük geri kazanım kumbaralarının dağıtımına başlandı. 17.02.2009 tarihinde başlanılan dağıtım çalışmaları kapsamında Barbaros Mahallesine 30 adet, İsmetpaşa Mahallesine 6 adet, Cevatpaşa Mahallesine 14 adet, Kemalpaşa Mahallesine 5 adet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsüne 3 adet, Hava Radar Komutanlığı ’na 2 adet, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ’na 5 adet ve 116.Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığına 16 adet geri kazanım kumbarasının dağıtımı yapılmıştır. Kâğıt, cam, plastik ve metal atıkların birlikte karışık olarak toplanacağı kumbaraların dağıtımıyla, Çanakkale’de pilot bölge olarak belirlenen Esenler Mahallesi dışındaki bölgelerde de ambalaj atıklarının ayrı olarak toplanması hedeflenmektedir.

ilecakab

Geri Kazanım Projesi Esenler Mahallesinden Başlatıldı

Çanakkale’nin ve yaşayanlarının yaşam kalitesini yükseltmek, sürekliliğini sağlamak, uzun vadede etkili olacak hedeflerle sağlıklı, güvenli ve bilinçli bir kent yaratmak geleceğe bırakılacak en büyük ve anlamlı mirasımız olacaktır. Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında inşaa edilen Düzenli Depolama Sahası’nın kullanıma geçmesiyle Çakab’ın ana hedefi olan kentlinin atık konusunda bilinçlendirilmesi ve ambalaj atıkları toplama-ayırma tesisinin faaliyete geçirilerek proje havzasında geri dönüşümün etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması pilot olarak seçilen Esenler Mahallesinde yapılan çalışma ile başlatıldı.     Çakab tarafından Esenler Mahallesi Belediye Hizmet Evinde tanıtımı yapılan projeye Üniversitemizden Çevre Topluluğu Öğrencilerinin yanı sıra mahallede yaşayan çok sayıda hanım katıldı. Esenler Mahallesinde pilot olarak başlatılan uygulama zaman içerisinde diğer mahallelerde ve okullarda da uygulamaya başlayacak olup bundan böyle çöp biriktirme alışkanlığımızı değiştireceğiz.

Başkan Gökhan’ın da katıldığı projenin tanıtım toplantısında Gökhan, Katı atık yönetiminin en önemli projesi için buradayız. Proje kapsamında eski depolama alanımızı kapatarak çağdaş çalışan yeni depolama sahamızı kurduk.

Kent için önemli ve ciddi bir yatırım olan düzenli depolama sahamızın uzun süreli kullanılabilmesi için evsel atıklarımız ile geri dönüşülebilir plastik, cam, kağıt, metal gibi atıklarımızın birbirinden ayrı biriktirilmesi, ayrı toplanması ve yeniden ekonomiye kazandırılması süreçlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bunları kentliye anlatmamız ve projeyi sahiplendirmemiz lazım. Çünkü düzenli depolama sahamızın da bir dolum ömrü var. Bu süreyi uzatmak ve çok uzun yıllar yeni depolama alanlarına ihtiyaç duymamak için şimdi hepimize önemli görevler düşüyor.

Pilot bölge olarak Esenler Mahallesinden başlayan çalışmalar kapsamında Üniversitemizin Çevre Topluluğu öğrencileri de ev ev dolaşarak sizlere bu konuyla ilgili bilgilendirmeyi yapacaklar. Bunun yanında basın ve bilgilendirme toplantıları yoluyla kente bu alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz.

Projeye ortak olmuş tüm ilçelerde, beldelerde yaşayan herkesin bu eğitim çalışmalarına ve uygulamalara büyük destek vereceğine ve projenin başarısında büyük katkı sunacaklarına inancım sonsuzdur.”dedi.

ilecakab

Düzenli Depolama Sahası Hizmete Girdi

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi, “Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında 260 proje başvurusu arasından Türkiye’de Katı Atık örnek projesi olarak seçilen iki pilot projeden birisi oldu. Proje Bedeli 16.562.265 Euro olan Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi bedelinin %71.5’i Avrupa Birliğinden hibe ile kalan %28.5’lik kısmı ise İller Bankasından alınan kredi ile Birlik üyelerinin öz kaynaklarından karşılanmaktadır. Proje kapsamında düzenli depolama sahası inşası ile birlikte birlik havzasında bulunan ve eskiden atık dökülen Çanakkale Kuruçeşme ve Lapseki Millet Çiftliği mevkiinde bulunan 2 aktif ve 3 pasif saha da rehabilite edildi.       Proje bölgesinde atık yönetiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, Türkiye ve AB mevzuatı uyarınca Çanakkale, Lapseki, Çardak, Umurbey, Kepez, Kumkale ve İntepe Belediyeleri ve kırsalında işlevsel toplanması bileşenlerini kapsayan bütünsel bir yönetim sistemidir. Proje, kaynağında ayırma sistemi ile atık kumbaraları, atık toplama merkezleri, kompost tesisi, düzenli depolama tesisi, sızıntı suyu ve atıksu arıtma tesisi ve depo gazı toplama tesisi bileşenlerinden oluşmaktadır.

Kentin atık konusunda bilinçlenmesini sağlayarak projede öncü ve örnek olmak, öncelikle Ambalaj Atıkları Toplama – Ayırma Tesisini en kısa zamanda faaliyete geçirerek, proje havzasında geri dönüşümün etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği’nin ana hedefidir. Konu ile ilgili olarak bölgedeki okullarda öğrencilere yönelik olarak başlatılan geri dönüşüm konusundaki eğitimler devam ederek kentlinin de bilgilendirileceği kampanyalar yürütülecektir. Bununla birlikte, 3 adet geri dönüşüm merkezini de faaliyete alarak çöp konusunda alışkanlıkların değişmesini sağlama anlayışı hedeflenmektedir. Geri Dönüşüm hem Düzenli Depolama Sahasının ömrünü uzatacak, hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlayacaktır. Düzenli Depolama Sahasında ve Rehabilite edilerek iyileştirilmiş sahalarda su ve gaz ölçümleri gözlemlenecektir. Ayrıca rehabilite edilerek kapatılan Çanakkale Kuruçeşme Mevkii’ndeki eski çöp döküm sahasında inşa edilen gaz yakma ünitesi ile küresel ısınmaya neden olan metan gazı da yakılarak bertaraf edilecektir. Gaz yakma ünitesinden enerji elde edilmesi ve Tıbbi Atıkların bertarafı konusunda da yeni projeler geliştirerek uygulanması da hedefler arasındadır. Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesinin hayata geçirilmesi ile turistik ve tarihi dokuya sahipilimizde çevre kirliliği, görüntü kirliliği, tarihi dokunun kirlenme riskini ortadan kaldırarak 7 belediye ve mücavir alanındaki köylerden oluşan alanda çevreye uyumlu, fonksiyonel bir Atık Yönetim Sistemi kurularak işletilecek ve AB normlarına uygun yapılmış tesisler ile tüm belediyelere örnek olunacaktır.

 

TÜRKİYE’DE BİR İLK…

 Çanakkale merkezinin yanı sıra Lapseki, Umurbey, Çardak, Kepez, Kumkale ve İntepe belediyeleri ve İl Özel İdaresi’nin katılımıyla 37 hektarlık alanda kurulan düzenli depolama sahasının açılışına Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Hasan Zuhuri Sarıkaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, Avusturya Büyükelçisi Dr. Heidemaria Gürer, İspanyol Büyükelçiliği Ticari Ateşesi Carlos Ansede Comide, Avusturya Başkonsolosu Paul Jenewein, Merkezi Finans hale Birimi Başkanı Muhsin Altun, Çanakkale Milletvekilleri Ahmet Küçük ve Mehmet Daniş, Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalık, Cumhuriyet Savcısı Fevzi Argıç,

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve birlik belediye başkanları, Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Ali Akdemir ve meclis üyeleri ile Türk ve yabancı delegasyondan çok sayıda davetli katıldı. Açılışta projenin kentimiz ve ülkemiz adına öneminden bahseden Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Ülgür Gökhan, “öncelikle güçlerin birleştirilerek ortaya çıkarılan bu yatırımın başarısını destekçi ve işbirlikçi tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek paylaştı.

Çanakkale ve çevresindeki çevre sorunlarının giderilmesine yönelik bu yatırımın başarısını başta Çevre ve Orman Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, Devlet Planlama Teşkilatı, İller Bankası, Merkezi Finans İhale Kurumu ve çalışanları, katılımlarıyla birliğe güç veren Belediye Başkanları ve başta Milletvekili Mehmet Daniş olmak üzere 22.dönemin milletvekilleri ile paylaşan Gökhan, bu önemli projeye başvuru yaparken önceliklerimiz çevre bilincimiz, çocuklarımıza olan sorumluluk duygumuz ve sosyal belediyecilik anlayışımız olmuştur.” dedi. Projenin gelişim süreçlerinden de bahseden Gökhan, “başvuru yapan 260 proje arasından proje yararlanıcısı olarak seçilmemizin 25 Ağustos 2004 tarihinde tarafımıza resmen tebliğ edilmesi ile birlikte Çanakkale Belediyesi’nin yapılanması, teknik ve mali altyapısı ve projeye olan istekliliğinin üst düzeyde olması nedenleriyle Bakanlığımız ve değerlendirme kurulu bizlere güven duymuşlar ve bizleri bu proje için yararlanıcı olarak seçmişlerdir. Bütünsel çözüme olan inancımız ile çöp sorununa havza bazında çözüm sağlamak amacıyla 7 belediye’nin katılımıyla Aralık 2004’de Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği kurulmuştur. Birliğe daha sonra İl Özel İdaresi de katılım sağlayarak 90 köyün katı atık bertaraf sorununa çözüm bulunmuştur. Ayrıca havzamızdaki eskiden atık dökülmüş 3 pasif ve 2 aktif (Lapseki Millet Çiftliği ve Çanakkale Kuruçeşme) sahanın rehabilitasyonu da gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında düzenli depolama sahasının inşaatı ile birlikte 5 eski çöp döküm sahasının rehabilitasyonu ve mal alım işleri’ne (kompost ekipmanları, Depolama Sahası Ekipmanları, çöp kamyonları ve konteynerler) ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır. Çanakkale Kuruçeşme sahası için verimli gaz üretimi olduğu danışmanlarca belirtilmiş ve bu gazdan enerji üretimi için çalışmalarımız sürmektedir” dedi.

SIRA ATIK SU ARITMA TESİSİNDE

 Büyük bir proje olan düzenli depolama sahasının tamamlamasının ardından kent adına ve kentin geleceğine çevresel anlamda önemli katkılar sağlayacak atık su arıtma tesisi için de Çanakkale Belediyesi gerekli atılımlar başlatmıştır. Açılış töreninde Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesinin başarı ile tamamlanmasının ardından yapımı için kendilerine güvenen Bakanlığın güvenlerini boşa çıkarmadıklarını hatırlatan Başkan Gökhan, “Bu projeyi başaramasaydık Bakanlıktan bundan sonrası için Çanakkale’ye bir şey isteme fırsatımız olmazdı. Şimdi ise bu projeyi başarı ile hizmete almamızın ardından kent için başka isteklerde de bulunabiliriz. Sayın Müsteşarımızdan şimdi kent için bir şey daha istiyorum o da Atık Su Arıtma Tesisi” diye konuştu. Açılışta görüşlerini belirten diğer protokol üyeleri ise projenin başarısından dolayı ilgilileri kutlarken, projenin Çanakkale’nin geleceği konusunda atılmış çok önemli bir adım olduğunu da belirtmişlerdir. Açılışı yapılan Düzenli Depolama Tesisi 20 yıl boyunca Çanakkale’ye hizmet vermesi planlanmaktadır. Ancak kentlimizin projeyi sahiplenerek bundan sonra çöplerini ayrıştırarak toplaması ve bu konuya özellikle hassasiyet göstermesi en önemli gerekliliklerden birisidir.

 

TEŞEKKÜR

 Başkan Gökhan Projenin başından sonuçlanmasına kadar olan süreçte Çanakkale’yi bu projeden faydalandıran ve emeği geçenlere tek tek teşekkür etti. Başta Çevre ve Orman Bakanlığı ve Müsteşar Sayın Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA’ya, Proje başlangıcında dönemin Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE’ye, Dönemin Çanakkale Valisi Sayın Süleyman KAMÇI’ya ve 22. Dönem Milletvekillerine, Projenin ülkeye kazandırılmasında manevi ve finansman desteğin sağlayan AB adına AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Sayın Marc PIERINI ve sektör yöneticisi Gürdoğar SARIGÜL ve Elif Ceyda Torcu TAŞ’a, Projenin sözleşmesel olarak gerçekleşmesini sağlayan Merkezi Finans İhale Birimi Başkanı Sayın Muhsin ALTUN, Proje Koordinatörü Sayın Ebru YILMAZ ve tüm kurum çalışanlarına, Projenin

%28.5’lik kredisini sağlayan İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Bursa Bölge Müdürlüğü ilgililerine, Yatırım Programına alarak uygulamaya geçme aşamasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Devlet Planlama Teşkilatı’na, Proje başlangıcında bizlerle çalışan Envest Planners Konsorsiyumu uzmanlarına, Yerel destekçilerimiz ilgili kurumlara, İl Jandarma Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Tedaş İl Müdürlüğü,Tarım İl Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü, DSİ Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve tüm bu kuruluşların nezdinde komisyonda görev alan yetkili kurum temsilcilerine, Birliğin oluşmasında ciddi çaba harcayan Birlik Üyelerimizin geçmiş dönem Belediye Başkanlarına ve geçmiş dönem İl Genel Meclis Üyelerine, Yüklenici Strabag – Acarlar Konsorsiyumuna, inşaat işlerini denetleyen teknik danışmanlık işi yüklenicisi Eptisa – PB – kodenge Konsorsiyumu’na, Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesine imza koyan Belediye Başkanlarına ve ÇAKAB Birlik meclis üyelerine, Başta Kemel ve Musaköy Muhtarları ve köy halkı olmak üzere proje bölgesi çevresindeki tüm köy muhtarlarına ve onların nezdinde köy halkına, proje Müdürü Sayın Herbert HEINZ, Supervizor Sayın Yekta ERDEM, Depolama Sahası Uzmanı Sayın Andy FLETCHER, Kapasite Uzmanı Sayın Axel KAHL ve onlarla birlikte çalışan tüm uzmanlara projeye verdikleridestek ve katkılardan ötürü teşekkür ederim” dedi.

BU PROJEYE KADIN ELİ DEĞDİ Başkan Gökhan, Türkiye ve Çanakkale için çok önemli olan bu projenin bugün bu aşamaya gelmesinde yoğun çaba harcayan ilgili kurum ve kuruluşların bayan çalışanlarının büyük emeği olduğunu söyleyerek, bu projeye kadın eli değdi, o yüzden başardık dedi ve Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ve ÇAKAB Müdürü Sayın Aysun KAVCAR ve ekibine ve projede emeği geçen tüm bayanlara tek tek isimleriyle teşekkür etti.