Kategori arşivi Haberler

ilecakab

“Çanakkale Düzenli Depolama Alanında Bir Yenilik Daha” Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Açılıyor…

Çanakkale, Lapseki, Kepez, Çardak, Umurbey Belediyeleri ile İl Özel İdaresinden oluşan ve 184.000 nüfusa hizmet veren Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği’nde (ÇAKAB) toplanan atıklar 2009 yılından bugüne Türkiye’deki ilk AB Destekli Katı Atık Yönetimi yatırımlarından olan Çanakkale Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilmektedir.

Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği mevcut katı atık yönetimi kavramını yeniden yapılandırmış ve mevzuata uygun, fonksiyonel, çevreci ve sürdürülebilir bir Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi oluşturmak için Birlik üyesi Belediyeler ve İl Özel İdaresi sorumluluk alanı içerisinde uygulanmak üzere Çanakkale Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Sisteminin kurulmasına karar vermiş ve SUEZ Çanakkale RR Atık Hizmetleri A.Ş ile katı atıkları entegre biçimde yönetmek üzere 29 yıllık bir imtiyaz sözleşmesi imzalamıştır.

Projenin uygulanmasıyla, Türkiye’deki sıfır atık hedefleriyle uygun olarak depolanan atık miktarının azaltılması ve depolama tesisinin uzun yıllar hizmet verebilmesi için hem kaynağında ayrı toplanan atıklardan hem de karışık çöpten ayrılan malzemelerden geri kazanım sağlanacaktır.

Bu kapsamda proje yatırımlarından biri olan Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi tamamlanmış olup, 9 Mart 2020 Pazartesi günü açılacaktır.

06.03.2020 11:20

ilecakab

Katı Atık Yönetiminde Yeni Dönem

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) ile SUEZ-ALTAŞ ortaklığında tam ölçekli entegre katı atık yönetim sisteminin (EKAY) kurulması ve işletilmesine ilişkin bilgilendirmelerde bulunmak üzere basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Gökhan yeni sistem ile birlikte, özellikle çöp deponi alanının ömrünün uzayacağını, geri dönüşüm oranlarının artacağını ve atıkların enerjiye dönüştürülebileceğini kaydetti.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya, Çanakkale SUEZ RR Atık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Metin Suadiyeli ve ÇAKAB üyesi ilçe ve beldelerin Belediye Başkanları ile yetkilileri de katıldı.

Bir süre önce, Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) ile SUEZ-ALTAŞ ortaklığının, katı atıkları entegre biçimde yönetmek üzere 29 yıllık bir imtiyaz sözleşmesi imzalaması ile başlayan süreç hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Gökhan, “Biliyorsunuz ÇAKAB, uzun yıllardır hizmet veriyor. Bu birlik, her bir yerel yönetimin, İl Özel İdaresi de dahil olmak üzere, atıklarının depolanması sürecinde kurulmuş bir birliktir. Ve birliğimizin çöp depolama alanı Avrupa Birliği projesiyle finanse edilmiştir. İlk zamanlarda bu Birlik içinde Erenköy ve Kumkale Belediyeleri de vardı. Ama onlar sonra kapandı. Şu anda Çanakkale Belediyesi, Lapseki Belediyesi, Kepez Belediyesi, Umurbey Belediyesi ve Çardak Belediyesi ile İl Özel İdaresi olarak ÇAKAB birliğimiz çalışmalarına devam etmektedir. Önceleri, her belediye ayrı ayrı çöpünü topluyordu, ücret karşılığında çöp depolama alanına çöplerini bırakıyorlardı. Şimdi ise, SUEZ Çanakkale firmasıyla ÇAKAB bir imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme yaklaşık 2 yıllık bir süreçte gerçekleşti. Sonuçta, Danıştay’ın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayını gerektiren bir süreçti. Bunun sonunda artık belediyeler çöplerinin toplanmasından bertarafına kadar, bu firmayla sözleşme yaptı. Bu noktada belediyeler olarak sadece sokak süpürülmesi, temizlik işleri gibi işlerin dışında, çöplerin toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda bu firmayı yetkili kıldık” dedi.

“Bu Projeyle Çöp Deponi Alanımızın Ömrünü 20 Yıl Uzatmış Olacağız”

Başkan Gökhan, bu sözleşmeye neden ihtiyaç duyulduğu konusunda da bilgilendirmelerde bulunarak, “Çöp depolama alanımızın belli bir ömrü var. Bu alanda 3 tane lot (hücre) var. O 3 lotun da kapasiteleri belli. Bu alanların ne kadar sürede dolacağı ve oraya taşınan atıkların ne kadarının depolama alanında yer aldığı konusunda bir bilgimiz var. Bu bilgi, depolama alanının çok kısa sürede ömrünü tamamlayacağını, yeni depolama alanına ihtiyaç duyacağımızı ortaya koyuyor. Biz, tüm belediyeler olarak, çöp depolama alanına götürdüğümüz atıkların sadece yüzde 8’ini ayrıştırabiliyoruz. Sözleşme kapsamında yapılacak olan geri kazanım tesisleri tamamlandığında, geri kazanım oranımız yüzde 65’e çıkacak. Depolama alanına giden atığın yüzde 92’si de önceden çöp depolama alanında depolanıyor, o da kapasiteyi çabuk tüketmemize neden oluyordu. Şimdi atık oranı yüzde 92’den yüzde 35’e inecek. Bu olduğu zaman yaklaşık 20 yıl daha kullanım süresi elde etmiş olacağız” diye konuştu.

Çöp Toplama Sisteminde de Bütünlük Sağlanacak

Başkan Gökhan firmanın hangi çalışmaları yürüteceğine yönelik de bilgiler vererek, “Firma, öncelikle çöp toplama işini yapacak. Geri kazanım tesislerini yapacak Ve bertaraf süreçlerinde de sızıntı suyu arıtma, kompost tesisi, depolama sahasının iyileştirilmesi, alandan çıkacak olan gazın enerji tesisine verilmesi ve enerji üretilmesi ile ilgili çalışmalar, aynı zamanda da toplama araçlarının, kamyonlarının yenilenmesi, ekipmanların yenilenmesi gibi birçok yatırımı bu firma yapacak. Böylelikle hem toplama sistemimizde bir bütünlük sağlamış olacağız aynı zamanda da çöp depolama alanımızın kullanım kapasitesini uzatmış olacağız” dedi.

Atıklar, Alternatif Yakıtlara Dönüşecek

Sistemin aktif olarak çalışması neticesinde yeni projelerin de ortaya konacağını belirten Başkan Gökhan, “Bu noktada atıklardan Aty (atıktan türetilmiş yakıt ) üretilmesi imkanı olacak. Depo gazından enerji, kompost üretilmesi ve buradan gelecek olan gelirlerin de yine imtiyaz sözleşmesine göre ÇAKAB’A da pay gelmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla sıfır atık projesine uygun olarak daha çok ayrıştırılmış malzeme elde etmek, çöp depolama alanımızın da kapasitesini artırmak üzere böyle bir sözleşme imzaladık” şeklinde konuştu.

Çalışmalar 1 Temmuz İtibariyle Başladı

Başkan Gökhan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Dünden itibaren de (1 Temmuz 2019 Pazartesi) bu sistem faaliyete geçti, artık belediyelerimizde çöpleri bu firma topluyor. Çöp depolama alanı bu firma tarafından dizayn ediliyor, yenileniyor. Oralarda yatırımlar yapılmaya başlandı. Yatırımlar tamamlandıkça basın mensuplarıyla bilgilendirme gezileri yapabiliriz. Bu farklı sistemi, Türkiye’de bir bütün olarak, toplama, bertaraf, ayrıştırma, geri kazanım olmak üzere tüm bu sistemleri ilk defa Çanakkale Belediyesi bütüncül olarak harekete geçirmiş oldu. Bunun için SUEZ firmasına, ALTAŞ firmasına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğin ilk kurulduğu dönemdeki ve halen görevde bulunan Belediye Başkanı arkadaşlarımıza ve İl Özel İdaresi yetkililerine de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Sistem İki Yıl İçinde Kurulmuş Olacak

Çanakkale SUEZ RR Atık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Metin Suadiyeli de bir konuşma yaparak, sisteme ilişkin bilgiler verdi. Suadiyeli, “Bu çalışmada ikili toplama dediğimiz sistemi kuracağız. Evsel atıkların ve geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının ayrı şekilde toplandığı bir sistem. Şu anda zaten Çanakkale’deki bazı mahallelerde sadece ambalaj atıklarının koyulacağı kumbaralar var. Biz bunları geliştireceğiz. Yeni kumbaralar getireceğiz. Bu sistemi iki sene içerisinde kuracağız. Bir de eğitim programlarımız olacak. Bunu çok önemsiyoruz. En küçüklerden başlamak üzere, ilkokul, ortaokul ve tüm öğrenciler başta olmak üzere kentlilere bilgilendirmelerde bulunacağız” dedi.

Açıklamaların ardından yetkililer, sisteme yeni dahil olan çöp toplama araçlarını tanıtarak, çalışma prensiplerine ilişkin basın mensuplarına bilgiler verdi. Yerli üretim, tüm sistemin hidrolik olduğunu yeni araçlarla önceliğin iş güvenliğine verildiği, çöplerin daha kolay ve pratik olarak toplandığı belirtildi.

Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi (EKAY) Hakkında

Çanakkale, Lapseki, Kepez, Çardak, Umurbey Belediyeleri ile İl Özel İdaresinden oluşan ve 184.000 nüfusa hizmet veren Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği’nde toplanan atıklar 2009 yılından bugüne Türkiye’deki ilk AB Destekli Katı Atık Yönetimi yatırımlarından olan Çanakkale Düzenli Depolama Tesisi’nde bertaraf edilmektedir. Projenin uygulanmasıyla, Türkiye’deki sıfır atık hedefleriyle uygun olarak depolanan atık miktarının azaltılması ve depolama tesisinin uzun yıllar hizmet verebilmesi için hem kaynağında ayrı toplanan atıklardan hem de karışık çöpten ayrılan malzemelerden geri kazanım sağlanacaktır.

Tasarım-Yapım-İşletme ve Finansman sorumluluğu Yüklenicide olan bu sözleşmeyi yürütmek üzere Özel Amaçlı Şirket olarak SUEZ ÇANAKKALE RR Atık Hizmetleri A.Ş kurulmuştur. Proje kapsamında atık yönetimi entegre biçimde yürütülecek olup toplama, taşıma, ön işlem, geri kazanım ve bertaraf süreçlerinden SUEZ ÇANAKKALE RR Atık Hizmetleri sorumlu olacaktır.

Proje yatırımları kapsamında, Mekanik Ayırma – Alternatif Yakıt – Kompost Tesisi, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Depolama Sahasının İyileştirilmesi, Depo Gazı Enerji Tesisi, Toplama Araçları, Getirme Merkezleri ve Konteynırlar bulunmaktadır. Yapılacak bu tesisler ile depolama sahasının ömrü 20 sene kadar uzatılacaktır.

Proje ile atıklardan ikincil hammadde, alternatif yakıt, depo gazından enerji ve kompost üretilecek ve elde edilen gelirle atık yönetiminin finansmanına katkı sağlanacaktır. Proje kapsamında geri kazanım oranı %8’den %65’e çıkarılacak ve böylece depolanan atık oranı %92’den %35’e indirilecektir.

ilecakab

Ambalaj Atık Kumbaraları Dardanos ve Güzelyalıya’da Yerleştirildi

Okulların kapanarak halkımızın ikinci konutlara yerleşmesinin başladığı bugünlerde özellikle yazlık konutlarımızın bulunduğu Güzelyalı ve Dardanosta ambalaj atıklarının ayrıştırılmasına yönelik olarak kumbaralar 17 Haziran’da Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce yerleştirildi.      Bu bölgede halkımızın kağıt, karton, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarını çöpe karıştırmadan bu kumbaralara atarak ayrıştırmaya destek vermelerini bekliyoruz.

Ayrıca yaz sezonunun gelmesi ile birlikte Dardanos ve Güzelyalı’da çöp toplama günleri de arttırıldı.Her hafta Pazatesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri çöpler toplanacağından bu bölgede yaşayan halkımızın toplama günlerine uymasını rica ederiz.

ilecakab

5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Haftasonu Sona Erdi

5 Haziran Dünya Çevre günü nedeni ile düzenlenen etkinlikler ile ilgili bilgi veren Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aysun KAVCAR, her yıl bir konu belirleyerek etkinlikleri düzenlediklerini, geçtiğimiz yıl Düzenli Depolama alanını, bu yıl ise ambalaj atıklarını konu olarak belirlediklerini belirtti. Kavcar “ Her yıl Dünya Çevre gününde bir konu belirliyoruz. Bu yıl ambalaj atıkları ve toplandıktan sonra neler oluyor konusunu ele aldık. Bugün çocuklar açtığımız standı inceleyecek, şişme oyuncaklarda oynayacak ve daha sonra onlara pilav ikramında bulunacağız. Son gün Özgürlük Parkında uçurtma şenliğimiz olacak. Bu arada Çanakkalelilere çöpleri ayrıştırarak attıkları için çok teşekkür ediyoruz. 2010 yılının ilk aylarında topladığımız ambalaj atığı miktarı 100 ton iken, şimdi 250 tona yükseldi” dedi. Yapılacak olan etkinliklerin bir kısmı şiddetli yağmur sebebi ile ertelenmişti. 13 Haziran tarihinde Özgürlük parkında yapılan Uçurtma Şenliği ve diğer etkinliklerle de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri sona erdi.

ilecakab

5 Haziran 2010 Dünya Çevre Günü Ve Haftası Etkinlik Programı

4  HAZİRAN 2010 Cuma

  • Tören * Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşmalar *17’de 18 Çevre Eğitim Projesi Katılımcı öğrenciler tarafından Çevre andının okunması

*Sinevizyon göstersi

Yer:Süleyman Demirel Konferans Salonu Saat:10:00

  • Çanakkale TEMA İl Temsilciliği Çevre Yürüyüşü

Güzergah: Süleyman Demirel Konf. Sal. (Çıkış), Kordon, Halk Bahçesi (Bitiş) Saat: 11:30

  • Belediye Etkinlikleri

*Çevre Standı ve Çevre Pikniği

  • TEMA Çevre Standı Yer: Halk Bahçesi Saat: 12:00

Hazırlayanlar: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,Çanakkale TEMA İl Temsilciliği , Çanakkale Belediyesi

  • Milli Piyango Anadolu Lisesi Resim Sergisi Yer: Morabbin Parkı

Saat: 18.00

Hazırlayanlar: Milli Piyango Anadolu Lisesi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

  • Bilim Etik Spor Klubü Cimnastik Gösterisi Yer:Tek pota

Saat:19:15

Hazırlayanlar: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi, Bilim Etik Spor Klubü

 

5  HAZİRAN 2010 Cumartesi

 

  • Belediye Etkinlikleri

*Çevre

Standı-Çocuk Oyun Parkuru

  • Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Standı Yer: Halk Bahçesi

Saat: 14:00

-Ay Power Cimnastik Gösterisi Yer:Tek pota

Saat:19:15

-18 Mart İlköğretim Okulu Dans Gösterisi Yer: Tek pota

Saat: 20:30

Hazırlayanlar: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi, Aypower Cimnastik, 18 Mart İlköğretim Okulu

 

6  HAZİRAN 2010 Pazar

  • Özgürlük Parkı Uçurtma Şenliği – Çevre Standı Yer: Özgürlük Parkı Saat: 16:00 Hazırlay anlar: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale

 

9 HAZİRAN 2010 Çarşamba

– Geleneksel Çevre Haftası Bay-Bayan Karma Voleybol Turnuvası Final Maçı ve Ödül Töreni Yer: 18 Mart Kapalı Spor Salonu

Saat: 18:00

Hazırlayanlar: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Voleybol İl Temsilciliği

ilecakab

Belediye Birimleri Toplum Merkezlerinde Eğitimlere Başladı

Çanakkale Belediyesi ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen Barbaros, Troia ve Esenler Toplum Merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlere ek olarak Belediye Birimleri de çalışmalara ilişkin bilgilendirme toplantılarına başladı.      İlk bilgilendirme toplantısı Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 3 merkezde de gerçekleştirildi. Temizlik İşleri ve ÇAKAB Birlik Müdürü Aysun Kavcar geçtiğimiz Ağustos ayında açılışı yapılan yeni döküm alanından ve rehabilite edilen eski depolama alanlarından bahsederek yeni döküm alanımızın uzun süre kullanılabilmesi için yapılması gerekenlerden bahsetti. Geri dönüşümün ve geri dönüştürülen malzemelerin doğaya ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirten Kavcar, “ambalaj atıklarını ( kağıt, karton, plastik, cam ve metal ) kentte bulunan kumbaralardan ve evlerden toplandıktan sonra geçtiğimiz ay açılışı yapılan “Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi”ne getirerek burada ayrıştırıp hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlıyor hem yeni depolama alanımızdan yer kazanarak sahamızın ömrünü uzatıyoruz” dedi.

Bilgilendirme toplantısı konuya ilişkin yapılan bilgilendirme ve film gösterimlerinin ardından katılımcılar tarafından yöneltilen soruların yanıtlanması ile son buldu.

ilecakab

Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi Hizmete Açıldı

Cevat Paşa Mahallesi Toptancı Hali binasının arkasında bulunan ve mülkiyeti Çanakkale Belediyesi’ne ait olan ve meclis kararı ile ÇAKAB’ a tahsis edilen bina, ÇAKAB tarafından 3 yıl süreyle ATKASAN firmasına kiralandı. Ev ve iş yerlerinde ayrıştırılan atıkları ekonomiye kazandıracak olan ATKASAN firmasınca işletilecek tesisin açılışı Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Çevre ve Orman Müdürü Osman Çakmak, ATKASAN firması yetkilisi Fikret Özveren, Birlik Belediye Başkanları ve Meclis üyeleri tarafından yapıldı.       Çanakkale Belediyesi Başkanı ve ÇAKAB Birlik Başkanı Ülgür Gökhan, ÇAKAB’ın içinde 7 belediye ve İl Özel İdaresi’ne bağlı 90 köyün bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu bir havza projesi. Bu tesis sadece Çanakkale Belediyesi’nin atıklarına değil, diğer belediyelerin ve köylerimizden ayrıştırılarak toplanacak atıkların değerlendirileceği bir tesis. Bu tesis, geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra, çöp deponi alanımızın uzun süre kullanılması açısından da önemli. O bakımdan ayrıştırma işini çok önemsemeliyiz. Halkı bilinçlendirmeliyiz. Halkımızdan, geri dönüşebilir en ufak bir objeyi dahi çöpün içine atmadan bu tesisse getirmek için çaba göstermesini beklemekteyiz” dedi.

ATKASAN firmasının yetkilisi Fikret Özveren ise, 350 bin liraya mal olan tesiste ayrıştırılan cam, kağıt, metal ve plastik ambalaj atıklarının değerlendirip ekonomiye kazandıracaklarını belirterek, “Ayrıştırılmış olarak toplanan her gram kağıt sonunda tekrar ihracatçıya kutu olarak geri gidecek. Bu projede görev almaktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıştırılan atıkları pilot bölge olarak belirlenen Esenler Mahallesi’nde 25 Ocak tarihinden itibaren toplamaya başladık. Ayrıca kentin belli bölgelerine konan kumbaralarla da ambalaj atıkları toplanıyor. O tarihten itibaren toplanılan ambalaj atığı miktarı yaklaşık 250-300 ton civarındadır” dedi.

Projenin örnek bir proje olduğunu dile getiren İl Çevre ve Orman Müdürü Osman ÇAKMAK ise “ Bu tesiste günde yaklaşık 5 ton katı atık ayrıştırılacak. Burada ayrıştırılarak depolamaya gönderilecek. Proje sayesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem de atıklar toplanarak ekonomiye kazandırılacak” şeklinde konuştu.

Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ve beraberindekiler açılışın ardından tesisi gezerek ambalaj atıklarının nasıl ayrıştırılıp paketlendiğini inceledi.

ilecakab

Geri Kazanım Kumbaralarının Çanakkale’de Dağıtımına Başlandı

Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında inşaa edilen Düzenli Depolama Sahası’nın kullanıma geçmesiyle birlikte Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğince yürütülen Geri Kazanım Projesi dahilinde, Çanakkale için belirlenen noktalara 88 adet 2 m3’ lük geri kazanım kumbaralarının dağıtımına başlandı. 17.02.2009 tarihinde başlanılan dağıtım çalışmaları kapsamında Barbaros Mahallesine 30 adet, İsmetpaşa Mahallesine 6 adet, Cevatpaşa Mahallesine 14 adet, Kemalpaşa Mahallesine 5 adet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsüne 3 adet, Hava Radar Komutanlığı ’na 2 adet, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ’na 5 adet ve 116.Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığına 16 adet geri kazanım kumbarasının dağıtımı yapılmıştır. Kâğıt, cam, plastik ve metal atıkların birlikte karışık olarak toplanacağı kumbaraların dağıtımıyla, Çanakkale’de pilot bölge olarak belirlenen Esenler Mahallesi dışındaki bölgelerde de ambalaj atıklarının ayrı olarak toplanması hedeflenmektedir.