Düzenli Depolama Sahası Hizmete Girdi

ilecakab

Düzenli Depolama Sahası Hizmete Girdi

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi, “Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında 260 proje başvurusu arasından Türkiye’de Katı Atık örnek projesi olarak seçilen iki pilot projeden birisi oldu. Proje Bedeli 16.562.265 Euro olan Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi bedelinin %71.5’i Avrupa Birliğinden hibe ile kalan %28.5’lik kısmı ise İller Bankasından alınan kredi ile Birlik üyelerinin öz kaynaklarından karşılanmaktadır. Proje kapsamında düzenli depolama sahası inşası ile birlikte birlik havzasında bulunan ve eskiden atık dökülen Çanakkale Kuruçeşme ve Lapseki Millet Çiftliği mevkiinde bulunan 2 aktif ve 3 pasif saha da rehabilite edildi.       Proje bölgesinde atık yönetiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, Türkiye ve AB mevzuatı uyarınca Çanakkale, Lapseki, Çardak, Umurbey, Kepez, Kumkale ve İntepe Belediyeleri ve kırsalında işlevsel toplanması bileşenlerini kapsayan bütünsel bir yönetim sistemidir. Proje, kaynağında ayırma sistemi ile atık kumbaraları, atık toplama merkezleri, kompost tesisi, düzenli depolama tesisi, sızıntı suyu ve atıksu arıtma tesisi ve depo gazı toplama tesisi bileşenlerinden oluşmaktadır.

Kentin atık konusunda bilinçlenmesini sağlayarak projede öncü ve örnek olmak, öncelikle Ambalaj Atıkları Toplama – Ayırma Tesisini en kısa zamanda faaliyete geçirerek, proje havzasında geri dönüşümün etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği’nin ana hedefidir. Konu ile ilgili olarak bölgedeki okullarda öğrencilere yönelik olarak başlatılan geri dönüşüm konusundaki eğitimler devam ederek kentlinin de bilgilendirileceği kampanyalar yürütülecektir. Bununla birlikte, 3 adet geri dönüşüm merkezini de faaliyete alarak çöp konusunda alışkanlıkların değişmesini sağlama anlayışı hedeflenmektedir. Geri Dönüşüm hem Düzenli Depolama Sahasının ömrünü uzatacak, hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlayacaktır. Düzenli Depolama Sahasında ve Rehabilite edilerek iyileştirilmiş sahalarda su ve gaz ölçümleri gözlemlenecektir. Ayrıca rehabilite edilerek kapatılan Çanakkale Kuruçeşme Mevkii’ndeki eski çöp döküm sahasında inşa edilen gaz yakma ünitesi ile küresel ısınmaya neden olan metan gazı da yakılarak bertaraf edilecektir. Gaz yakma ünitesinden enerji elde edilmesi ve Tıbbi Atıkların bertarafı konusunda da yeni projeler geliştirerek uygulanması da hedefler arasındadır. Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesinin hayata geçirilmesi ile turistik ve tarihi dokuya sahipilimizde çevre kirliliği, görüntü kirliliği, tarihi dokunun kirlenme riskini ortadan kaldırarak 7 belediye ve mücavir alanındaki köylerden oluşan alanda çevreye uyumlu, fonksiyonel bir Atık Yönetim Sistemi kurularak işletilecek ve AB normlarına uygun yapılmış tesisler ile tüm belediyelere örnek olunacaktır.

 

TÜRKİYE’DE BİR İLK…

 Çanakkale merkezinin yanı sıra Lapseki, Umurbey, Çardak, Kepez, Kumkale ve İntepe belediyeleri ve İl Özel İdaresi’nin katılımıyla 37 hektarlık alanda kurulan düzenli depolama sahasının açılışına Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Hasan Zuhuri Sarıkaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, Avusturya Büyükelçisi Dr. Heidemaria Gürer, İspanyol Büyükelçiliği Ticari Ateşesi Carlos Ansede Comide, Avusturya Başkonsolosu Paul Jenewein, Merkezi Finans hale Birimi Başkanı Muhsin Altun, Çanakkale Milletvekilleri Ahmet Küçük ve Mehmet Daniş, Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalık, Cumhuriyet Savcısı Fevzi Argıç,

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve birlik belediye başkanları, Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Ali Akdemir ve meclis üyeleri ile Türk ve yabancı delegasyondan çok sayıda davetli katıldı. Açılışta projenin kentimiz ve ülkemiz adına öneminden bahseden Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Ülgür Gökhan, “öncelikle güçlerin birleştirilerek ortaya çıkarılan bu yatırımın başarısını destekçi ve işbirlikçi tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek paylaştı.

Çanakkale ve çevresindeki çevre sorunlarının giderilmesine yönelik bu yatırımın başarısını başta Çevre ve Orman Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, Devlet Planlama Teşkilatı, İller Bankası, Merkezi Finans İhale Kurumu ve çalışanları, katılımlarıyla birliğe güç veren Belediye Başkanları ve başta Milletvekili Mehmet Daniş olmak üzere 22.dönemin milletvekilleri ile paylaşan Gökhan, bu önemli projeye başvuru yaparken önceliklerimiz çevre bilincimiz, çocuklarımıza olan sorumluluk duygumuz ve sosyal belediyecilik anlayışımız olmuştur.” dedi. Projenin gelişim süreçlerinden de bahseden Gökhan, “başvuru yapan 260 proje arasından proje yararlanıcısı olarak seçilmemizin 25 Ağustos 2004 tarihinde tarafımıza resmen tebliğ edilmesi ile birlikte Çanakkale Belediyesi’nin yapılanması, teknik ve mali altyapısı ve projeye olan istekliliğinin üst düzeyde olması nedenleriyle Bakanlığımız ve değerlendirme kurulu bizlere güven duymuşlar ve bizleri bu proje için yararlanıcı olarak seçmişlerdir. Bütünsel çözüme olan inancımız ile çöp sorununa havza bazında çözüm sağlamak amacıyla 7 belediye’nin katılımıyla Aralık 2004’de Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği kurulmuştur. Birliğe daha sonra İl Özel İdaresi de katılım sağlayarak 90 köyün katı atık bertaraf sorununa çözüm bulunmuştur. Ayrıca havzamızdaki eskiden atık dökülmüş 3 pasif ve 2 aktif (Lapseki Millet Çiftliği ve Çanakkale Kuruçeşme) sahanın rehabilitasyonu da gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında düzenli depolama sahasının inşaatı ile birlikte 5 eski çöp döküm sahasının rehabilitasyonu ve mal alım işleri’ne (kompost ekipmanları, Depolama Sahası Ekipmanları, çöp kamyonları ve konteynerler) ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır. Çanakkale Kuruçeşme sahası için verimli gaz üretimi olduğu danışmanlarca belirtilmiş ve bu gazdan enerji üretimi için çalışmalarımız sürmektedir” dedi.

SIRA ATIK SU ARITMA TESİSİNDE

 Büyük bir proje olan düzenli depolama sahasının tamamlamasının ardından kent adına ve kentin geleceğine çevresel anlamda önemli katkılar sağlayacak atık su arıtma tesisi için de Çanakkale Belediyesi gerekli atılımlar başlatmıştır. Açılış töreninde Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesinin başarı ile tamamlanmasının ardından yapımı için kendilerine güvenen Bakanlığın güvenlerini boşa çıkarmadıklarını hatırlatan Başkan Gökhan, “Bu projeyi başaramasaydık Bakanlıktan bundan sonrası için Çanakkale’ye bir şey isteme fırsatımız olmazdı. Şimdi ise bu projeyi başarı ile hizmete almamızın ardından kent için başka isteklerde de bulunabiliriz. Sayın Müsteşarımızdan şimdi kent için bir şey daha istiyorum o da Atık Su Arıtma Tesisi” diye konuştu. Açılışta görüşlerini belirten diğer protokol üyeleri ise projenin başarısından dolayı ilgilileri kutlarken, projenin Çanakkale’nin geleceği konusunda atılmış çok önemli bir adım olduğunu da belirtmişlerdir. Açılışı yapılan Düzenli Depolama Tesisi 20 yıl boyunca Çanakkale’ye hizmet vermesi planlanmaktadır. Ancak kentlimizin projeyi sahiplenerek bundan sonra çöplerini ayrıştırarak toplaması ve bu konuya özellikle hassasiyet göstermesi en önemli gerekliliklerden birisidir.

 

TEŞEKKÜR

 Başkan Gökhan Projenin başından sonuçlanmasına kadar olan süreçte Çanakkale’yi bu projeden faydalandıran ve emeği geçenlere tek tek teşekkür etti. Başta Çevre ve Orman Bakanlığı ve Müsteşar Sayın Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA’ya, Proje başlangıcında dönemin Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE’ye, Dönemin Çanakkale Valisi Sayın Süleyman KAMÇI’ya ve 22. Dönem Milletvekillerine, Projenin ülkeye kazandırılmasında manevi ve finansman desteğin sağlayan AB adına AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Sayın Marc PIERINI ve sektör yöneticisi Gürdoğar SARIGÜL ve Elif Ceyda Torcu TAŞ’a, Projenin sözleşmesel olarak gerçekleşmesini sağlayan Merkezi Finans İhale Birimi Başkanı Sayın Muhsin ALTUN, Proje Koordinatörü Sayın Ebru YILMAZ ve tüm kurum çalışanlarına, Projenin

%28.5’lik kredisini sağlayan İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Bursa Bölge Müdürlüğü ilgililerine, Yatırım Programına alarak uygulamaya geçme aşamasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Devlet Planlama Teşkilatı’na, Proje başlangıcında bizlerle çalışan Envest Planners Konsorsiyumu uzmanlarına, Yerel destekçilerimiz ilgili kurumlara, İl Jandarma Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Tedaş İl Müdürlüğü,Tarım İl Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü, DSİ Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve tüm bu kuruluşların nezdinde komisyonda görev alan yetkili kurum temsilcilerine, Birliğin oluşmasında ciddi çaba harcayan Birlik Üyelerimizin geçmiş dönem Belediye Başkanlarına ve geçmiş dönem İl Genel Meclis Üyelerine, Yüklenici Strabag – Acarlar Konsorsiyumuna, inşaat işlerini denetleyen teknik danışmanlık işi yüklenicisi Eptisa – PB – kodenge Konsorsiyumu’na, Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesine imza koyan Belediye Başkanlarına ve ÇAKAB Birlik meclis üyelerine, Başta Kemel ve Musaköy Muhtarları ve köy halkı olmak üzere proje bölgesi çevresindeki tüm köy muhtarlarına ve onların nezdinde köy halkına, proje Müdürü Sayın Herbert HEINZ, Supervizor Sayın Yekta ERDEM, Depolama Sahası Uzmanı Sayın Andy FLETCHER, Kapasite Uzmanı Sayın Axel KAHL ve onlarla birlikte çalışan tüm uzmanlara projeye verdikleridestek ve katkılardan ötürü teşekkür ederim” dedi.

BU PROJEYE KADIN ELİ DEĞDİ Başkan Gökhan, Türkiye ve Çanakkale için çok önemli olan bu projenin bugün bu aşamaya gelmesinde yoğun çaba harcayan ilgili kurum ve kuruluşların bayan çalışanlarının büyük emeği olduğunu söyleyerek, bu projeye kadın eli değdi, o yüzden başardık dedi ve Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ve ÇAKAB Müdürü Sayın Aysun KAVCAR ve ekibine ve projede emeği geçen tüm bayanlara tek tek isimleriyle teşekkür etti.

Yazar hakkında

cakab administrator