696 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’ nin 127. Maddesinin; Geçici 23. ve 24. Maddeleri Gereği Alt Yüklenici Olarak Çalışan Personelin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi İçin Yapılan Uygulamalı Sınav Sonuçları