Kategori arşivi Haberler

ilecakab

Geri Kazanım Kumbaralarının Çanakkale’de Dağıtımına Başlandı

Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında inşaa edilen Düzenli Depolama Sahası’nın kullanıma geçmesiyle birlikte Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğince yürütülen Geri Kazanım Projesi dahilinde, Çanakkale için belirlenen noktalara 88 adet 2 m3’ lük geri kazanım kumbaralarının dağıtımına başlandı. 17.02.2009 tarihinde başlanılan dağıtım çalışmaları kapsamında Barbaros Mahallesine 30 adet, İsmetpaşa Mahallesine 6 adet, Cevatpaşa Mahallesine 14 adet, Kemalpaşa Mahallesine 5 adet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsüne 3 adet, Hava Radar Komutanlığı ’na 2 adet, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ’na 5 adet ve 116.Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığına 16 adet geri kazanım kumbarasının dağıtımı yapılmıştır. Kâğıt, cam, plastik ve metal atıkların birlikte karışık olarak toplanacağı kumbaraların dağıtımıyla, Çanakkale’de pilot bölge olarak belirlenen Esenler Mahallesi dışındaki bölgelerde de ambalaj atıklarının ayrı olarak toplanması hedeflenmektedir.

ilecakab

Geri Kazanım Projesi Esenler Mahallesinden Başlatıldı

Çanakkale’nin ve yaşayanlarının yaşam kalitesini yükseltmek, sürekliliğini sağlamak, uzun vadede etkili olacak hedeflerle sağlıklı, güvenli ve bilinçli bir kent yaratmak geleceğe bırakılacak en büyük ve anlamlı mirasımız olacaktır. Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında inşaa edilen Düzenli Depolama Sahası’nın kullanıma geçmesiyle Çakab’ın ana hedefi olan kentlinin atık konusunda bilinçlendirilmesi ve ambalaj atıkları toplama-ayırma tesisinin faaliyete geçirilerek proje havzasında geri dönüşümün etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması pilot olarak seçilen Esenler Mahallesinde yapılan çalışma ile başlatıldı.     Çakab tarafından Esenler Mahallesi Belediye Hizmet Evinde tanıtımı yapılan projeye Üniversitemizden Çevre Topluluğu Öğrencilerinin yanı sıra mahallede yaşayan çok sayıda hanım katıldı. Esenler Mahallesinde pilot olarak başlatılan uygulama zaman içerisinde diğer mahallelerde ve okullarda da uygulamaya başlayacak olup bundan böyle çöp biriktirme alışkanlığımızı değiştireceğiz.

Başkan Gökhan’ın da katıldığı projenin tanıtım toplantısında Gökhan, Katı atık yönetiminin en önemli projesi için buradayız. Proje kapsamında eski depolama alanımızı kapatarak çağdaş çalışan yeni depolama sahamızı kurduk.

Kent için önemli ve ciddi bir yatırım olan düzenli depolama sahamızın uzun süreli kullanılabilmesi için evsel atıklarımız ile geri dönüşülebilir plastik, cam, kağıt, metal gibi atıklarımızın birbirinden ayrı biriktirilmesi, ayrı toplanması ve yeniden ekonomiye kazandırılması süreçlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bunları kentliye anlatmamız ve projeyi sahiplendirmemiz lazım. Çünkü düzenli depolama sahamızın da bir dolum ömrü var. Bu süreyi uzatmak ve çok uzun yıllar yeni depolama alanlarına ihtiyaç duymamak için şimdi hepimize önemli görevler düşüyor.

Pilot bölge olarak Esenler Mahallesinden başlayan çalışmalar kapsamında Üniversitemizin Çevre Topluluğu öğrencileri de ev ev dolaşarak sizlere bu konuyla ilgili bilgilendirmeyi yapacaklar. Bunun yanında basın ve bilgilendirme toplantıları yoluyla kente bu alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz.

Projeye ortak olmuş tüm ilçelerde, beldelerde yaşayan herkesin bu eğitim çalışmalarına ve uygulamalara büyük destek vereceğine ve projenin başarısında büyük katkı sunacaklarına inancım sonsuzdur.”dedi.

ilecakab

Düzenli Depolama Sahası Hizmete Girdi

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi, “Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında 260 proje başvurusu arasından Türkiye’de Katı Atık örnek projesi olarak seçilen iki pilot projeden birisi oldu. Proje Bedeli 16.562.265 Euro olan Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi bedelinin %71.5’i Avrupa Birliğinden hibe ile kalan %28.5’lik kısmı ise İller Bankasından alınan kredi ile Birlik üyelerinin öz kaynaklarından karşılanmaktadır. Proje kapsamında düzenli depolama sahası inşası ile birlikte birlik havzasında bulunan ve eskiden atık dökülen Çanakkale Kuruçeşme ve Lapseki Millet Çiftliği mevkiinde bulunan 2 aktif ve 3 pasif saha da rehabilite edildi.       Proje bölgesinde atık yönetiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, Türkiye ve AB mevzuatı uyarınca Çanakkale, Lapseki, Çardak, Umurbey, Kepez, Kumkale ve İntepe Belediyeleri ve kırsalında işlevsel toplanması bileşenlerini kapsayan bütünsel bir yönetim sistemidir. Proje, kaynağında ayırma sistemi ile atık kumbaraları, atık toplama merkezleri, kompost tesisi, düzenli depolama tesisi, sızıntı suyu ve atıksu arıtma tesisi ve depo gazı toplama tesisi bileşenlerinden oluşmaktadır.

Kentin atık konusunda bilinçlenmesini sağlayarak projede öncü ve örnek olmak, öncelikle Ambalaj Atıkları Toplama – Ayırma Tesisini en kısa zamanda faaliyete geçirerek, proje havzasında geri dönüşümün etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği’nin ana hedefidir. Konu ile ilgili olarak bölgedeki okullarda öğrencilere yönelik olarak başlatılan geri dönüşüm konusundaki eğitimler devam ederek kentlinin de bilgilendirileceği kampanyalar yürütülecektir. Bununla birlikte, 3 adet geri dönüşüm merkezini de faaliyete alarak çöp konusunda alışkanlıkların değişmesini sağlama anlayışı hedeflenmektedir. Geri Dönüşüm hem Düzenli Depolama Sahasının ömrünü uzatacak, hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlayacaktır. Düzenli Depolama Sahasında ve Rehabilite edilerek iyileştirilmiş sahalarda su ve gaz ölçümleri gözlemlenecektir. Ayrıca rehabilite edilerek kapatılan Çanakkale Kuruçeşme Mevkii’ndeki eski çöp döküm sahasında inşa edilen gaz yakma ünitesi ile küresel ısınmaya neden olan metan gazı da yakılarak bertaraf edilecektir. Gaz yakma ünitesinden enerji elde edilmesi ve Tıbbi Atıkların bertarafı konusunda da yeni projeler geliştirerek uygulanması da hedefler arasındadır. Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesinin hayata geçirilmesi ile turistik ve tarihi dokuya sahipilimizde çevre kirliliği, görüntü kirliliği, tarihi dokunun kirlenme riskini ortadan kaldırarak 7 belediye ve mücavir alanındaki köylerden oluşan alanda çevreye uyumlu, fonksiyonel bir Atık Yönetim Sistemi kurularak işletilecek ve AB normlarına uygun yapılmış tesisler ile tüm belediyelere örnek olunacaktır.

 

TÜRKİYE’DE BİR İLK…

 Çanakkale merkezinin yanı sıra Lapseki, Umurbey, Çardak, Kepez, Kumkale ve İntepe belediyeleri ve İl Özel İdaresi’nin katılımıyla 37 hektarlık alanda kurulan düzenli depolama sahasının açılışına Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Hasan Zuhuri Sarıkaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, Avusturya Büyükelçisi Dr. Heidemaria Gürer, İspanyol Büyükelçiliği Ticari Ateşesi Carlos Ansede Comide, Avusturya Başkonsolosu Paul Jenewein, Merkezi Finans hale Birimi Başkanı Muhsin Altun, Çanakkale Milletvekilleri Ahmet Küçük ve Mehmet Daniş, Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalık, Cumhuriyet Savcısı Fevzi Argıç,

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve birlik belediye başkanları, Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Ali Akdemir ve meclis üyeleri ile Türk ve yabancı delegasyondan çok sayıda davetli katıldı. Açılışta projenin kentimiz ve ülkemiz adına öneminden bahseden Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Ülgür Gökhan, “öncelikle güçlerin birleştirilerek ortaya çıkarılan bu yatırımın başarısını destekçi ve işbirlikçi tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek paylaştı.

Çanakkale ve çevresindeki çevre sorunlarının giderilmesine yönelik bu yatırımın başarısını başta Çevre ve Orman Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, Devlet Planlama Teşkilatı, İller Bankası, Merkezi Finans İhale Kurumu ve çalışanları, katılımlarıyla birliğe güç veren Belediye Başkanları ve başta Milletvekili Mehmet Daniş olmak üzere 22.dönemin milletvekilleri ile paylaşan Gökhan, bu önemli projeye başvuru yaparken önceliklerimiz çevre bilincimiz, çocuklarımıza olan sorumluluk duygumuz ve sosyal belediyecilik anlayışımız olmuştur.” dedi. Projenin gelişim süreçlerinden de bahseden Gökhan, “başvuru yapan 260 proje arasından proje yararlanıcısı olarak seçilmemizin 25 Ağustos 2004 tarihinde tarafımıza resmen tebliğ edilmesi ile birlikte Çanakkale Belediyesi’nin yapılanması, teknik ve mali altyapısı ve projeye olan istekliliğinin üst düzeyde olması nedenleriyle Bakanlığımız ve değerlendirme kurulu bizlere güven duymuşlar ve bizleri bu proje için yararlanıcı olarak seçmişlerdir. Bütünsel çözüme olan inancımız ile çöp sorununa havza bazında çözüm sağlamak amacıyla 7 belediye’nin katılımıyla Aralık 2004’de Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği kurulmuştur. Birliğe daha sonra İl Özel İdaresi de katılım sağlayarak 90 köyün katı atık bertaraf sorununa çözüm bulunmuştur. Ayrıca havzamızdaki eskiden atık dökülmüş 3 pasif ve 2 aktif (Lapseki Millet Çiftliği ve Çanakkale Kuruçeşme) sahanın rehabilitasyonu da gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında düzenli depolama sahasının inşaatı ile birlikte 5 eski çöp döküm sahasının rehabilitasyonu ve mal alım işleri’ne (kompost ekipmanları, Depolama Sahası Ekipmanları, çöp kamyonları ve konteynerler) ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır. Çanakkale Kuruçeşme sahası için verimli gaz üretimi olduğu danışmanlarca belirtilmiş ve bu gazdan enerji üretimi için çalışmalarımız sürmektedir” dedi.

SIRA ATIK SU ARITMA TESİSİNDE

 Büyük bir proje olan düzenli depolama sahasının tamamlamasının ardından kent adına ve kentin geleceğine çevresel anlamda önemli katkılar sağlayacak atık su arıtma tesisi için de Çanakkale Belediyesi gerekli atılımlar başlatmıştır. Açılış töreninde Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesinin başarı ile tamamlanmasının ardından yapımı için kendilerine güvenen Bakanlığın güvenlerini boşa çıkarmadıklarını hatırlatan Başkan Gökhan, “Bu projeyi başaramasaydık Bakanlıktan bundan sonrası için Çanakkale’ye bir şey isteme fırsatımız olmazdı. Şimdi ise bu projeyi başarı ile hizmete almamızın ardından kent için başka isteklerde de bulunabiliriz. Sayın Müsteşarımızdan şimdi kent için bir şey daha istiyorum o da Atık Su Arıtma Tesisi” diye konuştu. Açılışta görüşlerini belirten diğer protokol üyeleri ise projenin başarısından dolayı ilgilileri kutlarken, projenin Çanakkale’nin geleceği konusunda atılmış çok önemli bir adım olduğunu da belirtmişlerdir. Açılışı yapılan Düzenli Depolama Tesisi 20 yıl boyunca Çanakkale’ye hizmet vermesi planlanmaktadır. Ancak kentlimizin projeyi sahiplenerek bundan sonra çöplerini ayrıştırarak toplaması ve bu konuya özellikle hassasiyet göstermesi en önemli gerekliliklerden birisidir.

 

TEŞEKKÜR

 Başkan Gökhan Projenin başından sonuçlanmasına kadar olan süreçte Çanakkale’yi bu projeden faydalandıran ve emeği geçenlere tek tek teşekkür etti. Başta Çevre ve Orman Bakanlığı ve Müsteşar Sayın Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA’ya, Proje başlangıcında dönemin Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE’ye, Dönemin Çanakkale Valisi Sayın Süleyman KAMÇI’ya ve 22. Dönem Milletvekillerine, Projenin ülkeye kazandırılmasında manevi ve finansman desteğin sağlayan AB adına AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Sayın Marc PIERINI ve sektör yöneticisi Gürdoğar SARIGÜL ve Elif Ceyda Torcu TAŞ’a, Projenin sözleşmesel olarak gerçekleşmesini sağlayan Merkezi Finans İhale Birimi Başkanı Sayın Muhsin ALTUN, Proje Koordinatörü Sayın Ebru YILMAZ ve tüm kurum çalışanlarına, Projenin

%28.5’lik kredisini sağlayan İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Bursa Bölge Müdürlüğü ilgililerine, Yatırım Programına alarak uygulamaya geçme aşamasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Devlet Planlama Teşkilatı’na, Proje başlangıcında bizlerle çalışan Envest Planners Konsorsiyumu uzmanlarına, Yerel destekçilerimiz ilgili kurumlara, İl Jandarma Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Tedaş İl Müdürlüğü,Tarım İl Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü, DSİ Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve tüm bu kuruluşların nezdinde komisyonda görev alan yetkili kurum temsilcilerine, Birliğin oluşmasında ciddi çaba harcayan Birlik Üyelerimizin geçmiş dönem Belediye Başkanlarına ve geçmiş dönem İl Genel Meclis Üyelerine, Yüklenici Strabag – Acarlar Konsorsiyumuna, inşaat işlerini denetleyen teknik danışmanlık işi yüklenicisi Eptisa – PB – kodenge Konsorsiyumu’na, Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesine imza koyan Belediye Başkanlarına ve ÇAKAB Birlik meclis üyelerine, Başta Kemel ve Musaköy Muhtarları ve köy halkı olmak üzere proje bölgesi çevresindeki tüm köy muhtarlarına ve onların nezdinde köy halkına, proje Müdürü Sayın Herbert HEINZ, Supervizor Sayın Yekta ERDEM, Depolama Sahası Uzmanı Sayın Andy FLETCHER, Kapasite Uzmanı Sayın Axel KAHL ve onlarla birlikte çalışan tüm uzmanlara projeye verdikleridestek ve katkılardan ötürü teşekkür ederim” dedi.

BU PROJEYE KADIN ELİ DEĞDİ Başkan Gökhan, Türkiye ve Çanakkale için çok önemli olan bu projenin bugün bu aşamaya gelmesinde yoğun çaba harcayan ilgili kurum ve kuruluşların bayan çalışanlarının büyük emeği olduğunu söyleyerek, bu projeye kadın eli değdi, o yüzden başardık dedi ve Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ve ÇAKAB Müdürü Sayın Aysun KAVCAR ve ekibine ve projede emeği geçen tüm bayanlara tek tek isimleriyle teşekkür etti.

ilecakab

Son Bilgilendirme Çalıştayı

Avrupa Birliği Mali Yardımları çerçevesinde yürütülen ve Birliğimizin lehdarı olduğu “Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi” kapsamında Danışman tarafından günümüze kadar yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesini yapmak üzere 12 Ocak 2009’ Salı günü Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda son bir bilgilendirme çalıştayı yapılmıştır.Saat 10:00 da başlayan çalıştay Birlik Başkanı Ülgür GÖKHAN’ın bu çalıştayın amacını ve projeyi özetleyen konuşmasının ardından, ÇAKAB müdürü Aysun KAVCAR’ın projeye ilişkin genel değerlendirmesi , proje uygulama aşamasında yaşanan tecrübelerin aktarılması ile devam etti.

Projeyle ilgili Ekip Lideri Herbert Heinz, Depolama Sahası Uzmanı Andrew Fletcher, Süpervizör Yekta Erdem, Kapasite Geliştirme Programı Yerel Uzman Petek Eğerci ve İhale Çalışmaları ile igilide Yerel Uzman Murat Songür tarafından proje süresince yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar, avantajlar ve dezavantajlar ile ilgili genel değerlendirmeler yapılarak tüm katılımcılar bilgilendirilmiştir.Son olarak Birlik Başkanı Ülgür GÖKHAN, bu projenin kentimiz açısından önemini belirterek, ilgili tüm kurumların projeye sahip çıkmaları gerektiği konusunda görüşlerini belirtmiş ve projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, proje uzmanlarına bu teşekkürün sembolü olarak hediyelerini takdim etmiştir.

ilecakab

Başkan Gökhan; Eski Çöp Depolama Sahası’ndaki Gaz Yakım Üni. İnceledi

Belediye Başkanı Ülgür Gökan, “Çanakkale Bölgesel Katı Atık Birliği Projesi” kapsamında proje yöneticileri ve daire müdürleri ile birlikte kuruçeşme mevkisindeki rehabilite çaşlışmalarında sona yaklaşılan eski çöp depolama alanında incelemelerde bulundu. Başkan Gökhan, eski çöp depolama alanında yapılan iyileştirmenin ardından yer altında kalan çöplenden çıkan metan gazının enerjiye dönüştürülmesinin planlandığını belirtti.

Gökhan, Çanakkale eski şehir çöplüğünün bulunduğu alanda 30 yıllık metangazı bulunduğunu belirterek buraya konut alanına açma gibi bir teşebbüsün tenik anlamda söz konusu olmadığını bir kez daha belirterek rehabilete çalışmalarının ardından bölgenin peyzaj düzenlemesi yapılmış güzel bir çevreye kavuşacağını söyledi.

Projeyi olaganüstü olarak değerlendiren Başkan Gökhan, bölgenin gelişmekte olan bir yöre olduğunu ve bu projeyle bir havzanın kurtarılmasına çalışıldığına işaret etti. Kırsal alanda çöplerin hala doğaya atıldığını belirten Gökhan, Dolayısıyla bu proje çevreye konusunda bilinçlendirmeyi de beraberinde getirecek. İnsanlara çöplerini doğru dökmenin yanında ayrıştırma yapmasını da öğreteceğiz. Yeni çöp depolama alanında yaptığımız incelemede, dökülen çöpün 3’ te 2’sinin dönüşebilir malzeme olduğunu gördük. Bu çok büyük bir rakam dedi.

Çöp depolama alanlarının maksimum süreyle kullanılması gerektiğini vurgulayan Gökhan, bunun da çaresi geri dönüşebilir tüm atıklarımızı ayrıştırıp depolamaktır. Bu saharı ne kadar uzun süre kullanabilirsek, bizim için avantajdır. Çünkü bir çöp sahası bulmak ve oluşturmak hiç de kolay değil diye konuştu. Gökhan, Üzeri örtülen çöpten ciddi oranda metan gazı çıktığını, bu gazın kullanılması için bölgede bir gaz yakma ünitesi oluşturduğunu bildirdi. Bölgede büyük bir gaz potansiyeli bulunduğunu belirten Gökhan, en az 20 yıl tam randımanlı çıkış olacak gazdan elde edilecek enerjinin yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi ve işletilmesi gerektiğini kaydetti.

Proje Koordinatörü Yekta Erdem ise; projenin son çeyreğine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Çöp döküm sahasının kapatılmasını 2 parçaya ayırdıklarını ve büyük parçayı kapattıklarını anlatan Erdem, projeye ilk olarak alanda bulunan çöpü ve toprakları düzeltmekle başladık. Çöpün üzerine ayırıcı tabaka olarak jeotekstil, ardından ise 20 santimetre düzeltme tabakası serdik. Onun üzerine gaz dolaşımını sağlamak için jeokompozit kapladık. Üzerine 1.5 milimetre kalınlığında jeomemran attık. Bundan sonra 80 santimetre toprak serdik. Son katman olarak da 20 santimetre bitkisel toprak attık dedi.

Erdem, söz konusu çalışmaları tamamladıktan sonra, 2 ay süreyle gazın kalitesini ölçmek için test yaptıklarını analizler sonucunda gazda yüzde 60 oranında metan gazı oranı saptadıklarını ifade etti. Çöplerin yaklaşık 30 yıl boyunca metan gazı üretebilme yeteneği bulunduğuna işaret eden Erdem, burası adeta bir hazine. Bölgede atık enerjisi oldukça yüksek bir gazımız mevcut.

Bu çöp sahası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi ile bazı sitelere oldukça yakın. Gazdan elde edilecek enerjiyle bazı ihtiyaçlar karşılanabilir. Bu enerji yatırıma dönüştürülmelidir dedi.

ilecakab

Yeni Çöp Deponi Alanı Hizmete Başladı

Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği(ÇAKAB)’ ne üye olan tüm Belediye Başkanlarının katılımı ile 17.08.2009 Pazartesi günü , Kemel Köyü Doğantepe Mevkii’nde bulunan yeni çöp depolama sahasına ilk çöp dökümü gerçekleştirilmiştir. Birlik üyelerine ait çöp toplama araçlarının ilk olarak kantardan tartılması ile girişleri sağlanmış ve çöp dökümü gerçekleştirilmiştir. Deneme amaçlı yapılan bu çalışma ile birlikte Çanakkale Kuruçeşme Mevkii’nde bulunan eski çöp döküm sahasına çöp kabul edilmeyecek ve bu sahanın rehabilitasyon işlemi tamamlanacaktır.

ilecakab

Başkan Gökhan; Yeni Çöp Depolama Sahasını Kullanmaya Başlıyoruz

Çanakkale Katı Aktık Birliği, birlik toplantısının ardından bir açıklama yapan Çanakkale Belediye Başkanı ve Çanakkale Katı Atık Birlik Başkanı Ülgür Gökhan, 17 Ağustos 2009 Pazartesi günü birlik üyesi belediyeler katı atıklarını yeni çöp depolama alanına dökecekler ve deneme süremiz başlayacak dedi.       Gökhan; Hafta başında işyerlerinden yeniden kullabilir ve geri dönüşüm niteliği taşıyan atıkları ekiplerimiz toplamaya başladı. Yeni çöp depolama sahamızdaki ayrıştırma tesisimizin binası tamamlandı. Önümüzdeki günlerde makinaları geldiğinde tesisimiz tam anlamıyla faaliyet gösterecek. İşyerlerinde başlatmış olduğumuz bu çalışmayı evlerde de başlatacağız. Birlik üyesi her belediye kendi personelini görevlendirecek. Bu konuda eğitimli ve donanımlı olmalıyız. AB hibe fonlarından yararlanarak yapmış olduğumuz bu büyük proje öngörülen süresinden daha uzun yıllar kullanılmalı amacımız bu dedi.

 

ESKİ ÇÖP DEPOLAMA SAHAMIZ REHABİLİTE EDİLDİ

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eski çöp depolama sahasında rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, o bölgede bir imar planı tadilatı gerçekleştirdik. İmar’a açılması söz konusu değil. O alan kentimizin güzel bir park alanı yeşil aksı olacak dedi.

 

KENT HALKINA TEŞEKKÜR

Başkan Gökhan, kent hakının çok duyarlı davrandığını belirterek, Atık yağların toplanması için pilot bölge seçip çalışmalara başlamıştık. Çalışmalarımız düzenli olarak devam ediyor. Bu sisteme çabuk adapte olduk atık yağları, pilleri ve tıbbi atıkları ekiplerimiz vasıtasi ile topluyoruz. Duyarlılıklarından ötürü sizlerin aracılığı ile kent halkına teşekkür ediyorum dedi.

ilecakab

Oda Başkanlarına Ziyaret

Çanakkale Belediyesince başlatılan yeni Katı Atık Yönetim Sisteminin uygulamasına yönelik , öncelikli olarak pilot işyerlerinde başlatılan geri kazanılabilen atıkların ayrı toplanması projesi kapsamında Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü birlikte 14.08.2009 tarihinde bir dizi ziyaretlerde bulunmuşlardır.      Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Abdurrahim TEMİZ , Ça nakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mustafa VURUCU ,Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Selahattin İŞ ve yönetim kurulu üyelerine yapılan ziyaretlerde proje hakkında bilgilendirme yapılarak , oda başkanları ve üyelerinin projeye destek vermeleri talep edilmiştir.  Ayrıca projenin daha verimli olabilmesi için oda başkanlarının görüşleri alınarak , karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

ilecakab

Çakab, Avusturya-Krems Belediyesi Geri Dönüşüm Merkezlerini İnceledi

Brantner Walter Gesellschaft m.b.H. firması tarafından 30.07.2009-02.08.2009 tarihleri arasında düzenlenen ve AB projesi yürüten Birliğimizin katı atık bertarafına yönelik tesislerini işletmeye alacağı 2009 yılı öncesi bu tür tesislere eş tesislerin bulunduğu Avusturya’nın Krems kenti ziyaret edilmiştir. Birliğimiz üyelerinden 7 Belediyeyi temsilen Birlik Başkanı Ülgür GÖKHAN, Lapseki Belediye Başkanı Gani Mehmet EKİM, Umurbey Belediye Başkanı Ahmet Vedat ÖZKAN, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN, Kumkale Belediye Başkanı Süleyman ERTE, İntepe Belediye Başkanı Alaattin ÖZKURNAZ, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Hüseyin AYTOP ve Birliğimizi temsilen teknik personel Birlik Müdürü Aysun KAVCAR’ın katılımları ile gerçekleşmiştir. Öncelikli olarak ayrıştırma tesisleri, yakma tesisi, depolama tesisleri ile başlayan teknik gezi Krems Belediyesini ziyaret ve Belediye yapısının incelenmesi ile sona ermiştir. Özellikle Avrupa’da çok yaygın olan ve Türkiye’de ilk olarak projemizle uygulamaya geçirilecek Geri Dönüşüm Merkezlerinin işletilmesi ve bu uygulamanın yerinde incelenmiş olması Birlik üyelerimizce çok olumlu karşılanmıştır. Vatandaşın bu merkezlere evlerinde ayrıştırmış olduğu ve şehir merkezindeki kumbaralara atılamayacak hacimdeki atıklarını kendi araçlarıyla getirmeleri ve bu konuda yoğun ilginin olması oldukça dikkat çekici bir unsurdur.

ilecakab

Geri Kazanım Projesi Başlıyor

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Katı Atık Yönetim Sistemi çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü’ne yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yapılan toplantıda Zabıta Müdürlüğü ekiplerine proje detayı aktarılarak esnaflara yönelik yapacakları tebligatlar hakkında bilgiler verildi.

Toplantı sonunda geri kazanıma yönelik başlatılan pilot çalışma çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu ekip ile birlikte Demircioğlu Caddesinde bulunan esnaflar gezilerek konu hakkında tebligat yapıldı.

Demircioğlu Caddesinde bulunan iş yerleriyle başlayan tebligatlar hafta boyunca tüm işletmelere ulaşılarak sistemin başlatılması hedeflenmiştir. Tebligat yapılan iş yerlerinde atıklar (Cam,Metal,Plastik ve Kağıt ) çöpten ayrı olarak toplanacaktır. Tüm esnafın bu projeye katkı vermesi doğaya ve çevreye katkı sağlayacaktır.Şimdiden tüm esnafımıza projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.